W minionym tygodniu w Urzędzie Gminy Jedwabno odbyło się przekazanie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy pozostałego wyposażenia zakupionego w ramach programu finansowanego przez ministerstwo sprawiedliwości. Nowy sprzęt trafił tym razem do OSP Jedwabno i OSP Nowy Dwór.

Doposażeni strażacy
Strażacy z OSP Nowy Dwór wzbogacili się m.in. o zestaw do zabezpieczania miejsca akcji

Przypomnijmy, że zadanie jest realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Pozostały 1% pochodzi z budżetu gminy. Łączna wartość sprzętu jaki zostanie zakupiony wynosi 31.818,18 zł, z czego 31.500,00 zł to dotacja z Funduszu Sprawiedliwości a 318,18 zł z budżetu gminy Jedwabno.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.