Jedną z licznych form pomocy i wsparcia oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy jest pomoc świadczona przez doradców zawodowych dla pracodawców w doborze kandydatów na specjalistyczne stanowiska spośród bezrobotnych i poszukujących pracy.

Doradcy zawodowi wsparciem dla pracodawców
Doradcy zawodowi Joanna Ferenc i Joanna Poździak służą pracodawcom wsparciem w doborze kandydatów na specjalistyczne stanowiska pracy

Coraz częściej, przy odnotowywanym spadku bezrobocia, pracodawcy mają problem związany z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach czy specjalnościach, a jednocześnie należycie zmotywowanych. W takich przypadkach bezpłatną pomocą służą im doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie. Mają doskonale wypracowane metody pozwalające na samoocenę badanego i umożliwiające przedstawienie precyzyjnego obrazu jego osobowości w kontekście określonej pracy zgodnie z wymaganiami pracodawcy.

- Po zgłoszeniu nam zapotrzebowania na ten rodzaj usługi przez pracodawcę przeprowadzamy z nim rozmowę, aby ustalić idealny, odpowiadający pracodawcy profil kandydata. Następnie z posiadanej przez nas bazy osób bezrobotnych i poszukujących pracy typujemy tych, którzy najbardziej spełniają oczekiwania pracodawcy – mówi doradca zawodowy Joanna Poździak.

W celu wyboru najlepszych kandydatów doradcy odbywają z nimi ok. 3 spotkania, podczas których m. in. sprawdzają ich predyspozycje zawodowe i przygotowują do rozmowy z pracodawcą. - Dzięki naszemu pośrednictwu i usłudze doboru kandydatów przez doradców zawodowych - pracodawca oszczędza czas i koszty na przeprowadzenie rekrutacji oraz dostaje pracownika, który z dużym prawdopodobieństwem spełni jego oczekiwania – podkreśla doradca zawodowy Joanna Ferenc.

– Poza naszą bazą kandydatów, oferta jest wprowadzana do systemu ogólnopolskiego i nie jest wykluczone, że nie zgłosi się ktoś zainteresowany z innego regionu Polski.

 

ONI SKORZYSTALI JUŻ ZE WSPARCIA DORADCÓW ZAWODOWYCH

Dorota Studniak, przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  w Szczytnie: - Nasze Stowarzyszenie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej, gdzie  na bazie 10 pracowni przygotowujemy osoby niepełnosprawne do samodzielnego funkcjonowania oraz podjęcia zatrudnienia. Instruktorzy terapii zajęciowej to osoby z wykształceniem pedagogicznym, ale też koniecznymi umiejętnościami w zakresie prowadzonej pracowni (np. krawiecka, techniczna) oraz określonymi  cechami osobowości i predyspozycjami do pracy z tą specyficzną grupą osób.  To sprawia, iż pozyskanie pracowników do pracy terapeutycznej było i jest bardzo trudne.  Byłam ogromnie zdumiona, gdy na mój wniosek o wsparcie w pozyskaniu pracowników otrzymałam profesjonalną pomoc ze strony doradcy zawodowego Urzędu Pracy pani Joanny Ferenc, która dokonała analizy zarejestrowanych bezrobotnych, przeprowadziła z wybraną grupą wstępną rozmowę, a następnie zorganizowała rozmowy kwalifikacyjne. Brała w tym czynny udział, doskonale orientując się jakie umiejętności i cechy kandydat na to stanowisko posiadać powinien. Do momentu zatrudnienia czułam, że problem pozyskania i weryfikowania kandydatów na pracowników nie jest już tylko mój, ale jest instytucja, która chce mi w tym pomóc.

Robert Gawryś, dyrektor ds. Bezpieczeństwa Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury:
- Port Lotniczy zwrócił się do PUP w Szczytnie z prośbą o wsparcie w pozyskaniu pracowników do straży ochrony lotniska z uprawnieniami do posiadania broni palnej oraz do służby ratowniczo-gaśniczej. Otrzymaliśmy bardzo dużą pomoc, bo w przypadku tej ostatniej służby urząd pracy najpierw wyselekcjonował odpowiednią grupę ludzi, a potem sfinansował 6-miesięczne  szkolenie w Podoficerskiej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy i poligonowe ćwiczenia z realnego gaszenia na makietach samolotów płonących oraz ewakuowania ludzi w Akademii Straży Pożarnej w Kopenhadze. Wkrótce podobne szkolenie przejdzie kolejna grupa 9 strażaków.
PUP w Szczytnie wytypował też kilkanaście osób do pracy w straży ochrony lotniska i również pokrył koszty ich kilkunastu szkoleń. To było nam bardzo pomocne. Osoby, które w ten sposób trafiły do naszej lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej i straży ochrony lotniska pracują do dziś, a my z ich pracy jesteśmy bardzo zadowoleni.

 

ZACHĘCAMY  PRACODAWCÓW DO WSPÓŁPRACY

Beata Januszczyk, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie: - W dobie coraz trudniejszego znalezienia odpowiedniego pracownika naszym priorytetem jest nastawienie się na współpracę z pracodawcą. Nie zawsze łatwo jest określić  wymagania i oczekiwania wobec kandydata na określone stanowisko, na co należy zwrócić uwagę. My służymy jemu pomocą, mamy przygotowaną do tego kadrę i narzędzia, które nam to ułatwiają. Zachęcamy do współpracy. Pracodawcy, którzy już skorzystali z tej usługi ponownie się do nas zgłaszają. Pracodawca ma usługę oferowaną bezpłatnie, w pełni profesjonalnie, bez żadnych zobowiązań, jednocześnie oszczędzając swój czas przeprowadzenia długotrwałej weryfikacji kandydatów. Pracodawca może w każdej chwili zrezygnować lub nie zdecydować się na żadnego z kandydatów, a po jego wyborze skorzystać z finansowanych form zatrudnienia oferowanych przez Urząd Pracy.