Reklama

Węgiel

Urząd Regulacji Energetyki przyznaje premie finansowe w postaci białych certyfikatów gminom, które podejmują działania służące oszczędnościom w zużyciu energii. Wśród wyróżnionych znalazła się gmina Rozogi.

Dostali białe certyfikaty za inwestycje
Gmina otrzymała wyróżnienie, m. in. za przeprowadzoną termomodernizację budynku byłego przedszkola, obecnie siedziby GOPS-u

To wynik zrealizowanych w ostatnim okresie inwestycji polegających na kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej. Chodzi tu konkretnie o termomodernizację siedziby Urzędu Gminy i dawnego przedszkola, obecnie siedziby GOPS-u.

- W wyniku sprzedaży certyfikatów na towarowej giełdzie energii otrzymaliśmy 73,3 tys. zł. Jesteśmy jedyną gminą w powiecie, która uzyskała taką premię finansową za przedsięwzięcia zmierzające do zmniejszenia zużycia energii – cieszy się wójt Zbigniew Kudrzycki.

(o)