Złożony w ubiegłym roku przez gminę wniosek doczeka się realizacji. Dzięki dofinansowaniu z PROW samorząd zapłaci tylko 40% wartości inwestycji.

Dostali kasę na inwestycje
Uchwały w sprawie podniesienia stawek podatku od nieruchomości oraz korekty budżetu zapadły jednogłośnie

Gmina Dźwierzuty wybuduje wodociąg i kanalizację w Śledziach oraz zmodernizuje stację uzdatniania wody w Laurentowie. Będzie to możliwe dzięki podpisanej we wtorek przez wójt Mariannę Szydlik umowie o dofinansowanie inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wniosek w tej sprawie samorząd złożył już rok temu. – Oba zadania zostaną realizowane w przyszłym roku, ale już w tym tygodniu będziemy ogłaszali przetarg na ich wykonanie – informuje sekretarz urzędu Barbara Trusewicz.

Koszt budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Śledziach oraz przebudowy stacji uzdatniania wody w Laurentowie szacowany jest na 3,3 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie 2 mln zł, czyli 60%.

(l)