Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie otrzymała od władz powiatu 32 tys. zł na zakup dwóch samochodów małolitrażowych mających służyć funkcjonariuszom pionu kryminalnego. Powiatowy samorząd jest pierwszym, który pozytywnie odpowiedział na prośbę komendanta Cezarego Gołoty. Większość gmin, przynajmniej w tym roku, do zakupów się jednak nie dołoży.

Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie otrzymała od władz powiatu 32 tys. zł na zakup dwóch samochodów małolitrażowych mających służyć funkcjonariuszom pionu kryminalnego. Powiatowy samorząd jest pierwszym, który pozytywnie odpowiedział na prośbę komendanta Cezarego Gołoty. Większość gmin, przynajmniej w tym roku, do zakupów się jednak nie dołoży.

Dostali kasę na samochody

Porozumienie o przekazaniu środków w ramach funduszu wsparcia policji podpisali komendant powiatowy insp. Cezary Gołota oraz władze powiatu. Środki w wysokości 32 tys. zł zostaną przeznaczone na zakup dwóch nieoznakowanych samochodów małolitrażowych mających służyć funkcjonariuszom pionu kryminalnego. - To orientacyjna połowa potrzebnej kwoty. Resztę otrzymamy z Komendy Głównej Policji jako dotację celową – tłumaczy komendant Gołota.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.