Trzydzieścioro uczniów ze szkół podstawowych w gminie Pasym odebrało z rąk burmistrza Cezarego Łachmańskiego stypendia za wyniki w nauce. Warunkiem ich uzyskania była wysoka średnia ocen lub zdobycie tytułu laureata bądź finalisty wojewódzkich albo ogólnopolskich konkursów przedmiotowych.

Dostali stypendia od burmistrza
Nagrodzeni uczniowie z władzami Pasymia oraz rodzicami

W miniony czwartek 17 sierpnia w Centrum Aktywizacji Społecznej w Pasymiu odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Burmistrza Miasta Pasym, przyznawanych uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Aby otrzymać stypendium uczeń musiał uzyskać w roku szkolnym 2022/2023 średnią ocen co najmniej 5,6, zostać laureatem lub finalistą wojewódzkich lub ogólnopolskich konkursów i olimpiad przedmiotowych, lub sportowych szczebla wojewódzkiego albo centralnego lub uzyskać min. 90% punktów z egzaminu ósmoklasisty. Nagrody wręczali: burmistrz Cezary Łachmański oraz wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Pasymiu Edyta Adamczyk. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy szkół i rodzice stypendystów. W tym roku nagrodzonych zostało 30 uczniów: 24 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pasymiu, 3 ze Szkoły Podstawowej w Tylkowie, 2 ze Szkoły Podstawowej w Gromie oraz jeden uczeń ze szkoły w Szczytnie. Uczniowie nagrodzeni to: Marcelina Puławska, Agata Trusewicz, Filip Gołaszewski, Jakub Marczuk, Aniela Hajduk, Karolina Cekalska, Wiktoria Szynaka, Hanna Wojtecka, Kacper Obidziński, Piotr Kowalski, Grzegorz Kowalski, Zofia Wojtecka, Zofia Kruszyńska, Krzysztof Całka, Ada Kruczyk, Julian Kruczyk, Tomasz Sikora, Hanna Gołaszewska, Maciej Abramczyk, Matylda Keuchel, Paweł Żokowski, Daria Kuriata, Dawid Czajkowski, Michał Gołaszewski, Oliwia Foruś, Szymon Matwiej, Wojciech Błaszczak, Karol Biernacki, Maja Raniszewska, Lena Ciężar.

(p)