Pieniądze na drugi etap przebudowy drogi w Dąbrowach są już pewne. W poniedziałek wójt Marianna Szydlik i skarbnik Agata Urbańska podpisały z marszałkiem województwa Markiem Brzezinem umowę na dofinansowanei inwestycji w ramach PROW.

Dostaną dofinansowanie na drogę
Podpisana umowa przewiduje dofinansowanie inwestycji z PROW w wysokości 64%

Szacuje się, że koszt przebudowy 900-metrowego odcinka pochłonie 618 tys. zł, z czego udział środków unijnych sięgnie 400 tys. zł. Przypomnjmy, że w ubiegłym roku wykonano pierwszy etap przebudowy drogi od ośrodka wypoczynkowego w Dąbrowie położonego na terenach kolonijnych w kierunku centrum wsi.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.