Zarząd województwa zdecydował o przyznaniu prawie pół miliona złotych dotacji Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Najwięcej z tej puli, bo aż 400 tys. zł, trafi do Muzeum Mazurskiego w Szczytnie. Środki posłużą do wykonania dokumentacji przygotowawczej, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie adaptacji budynku na ul. Kasprowicza na nową siedzibę placówki.

Dotacja dla muzeum
Szacunkowy koszt przeniesienia Muzeum Mazurskiego z ratusza do budynku na ul. Kasprowicza to ok. 12 mln zł

O przeprowadzce Muzeum Mazurskiego w Szczytnie z ratusza do pomieszczeń po byłym Kolegium Nauczycielskim na ul. Kasprowicza mówi się już od lat. Na przeszkodzie stał i stoi nadal brak środków na realizację tego przedsięwzięcia. Teraz jednak pojawia się pierwsze światełko w tunelu. Zarząd województwa zdecydował o przyznaniu Muzeum Warmii i Mazur dotacji w wysokości prawie pół miliona złotych. Zdecydowana większość tej kwoty, bo 400 tys. zł, trafi do Muzeum Mazurskiego w Szczytnie będącego jednym z oddziałów olsztyńskiej placówki. Pieniądze te posłużą do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027 adaptacji budynku przy ul. Kasprowicza na nową siedzibę muzeum.

Szczycieńska placówka od kilku lat posiada projekt budowlany dla planowanej adaptacji, zgodny z ówczesnymi przepisami i warunkami technicznymi. Jednak aby złożyć wniosek konkursowy do programu FEWiM, dokumentacja ta wymaga dostosowania zawartych w niej rozwiązań do potrzeb m.in. osób z niepełnosprawnościami. Wiąże się to z koniecznością wykonania audytu określającego wymogi w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej, jakie nowa siedziba muzeum powinna spełniać. W kwocie przyznanej dotacji są także ujęte projekty aranżacji wystaw, wnętrz ogólnodostępnych oraz wyposażenia magazynów i powierzchni wystawowych. Według szacunków, sama adaptacja budynku na nową siedzibę muzeum pochłonie ok. 12 mln zł i potrwa do 2027 r.

(kee)