Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych,to jedna z ważniejszych form wsparcia udzielana przez Urząd Pracy. Trzeba mieć dobry i realny pomysł, niezbędne kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności zgodne z kierunkiem działalności oraz mocną determinację w założeniu i prowadzeniu firmy.

Dotacja na założenie firmy
Przemysław Kozak, Karolina Skwiot i Agnieszka Piekarska nie bali się i zaryzykowali. Dziś nie żałują swoich decyzji

Blisko 24 tys. zł maksymalnie mogą otrzymać osoby zarejestrowane jako bezrobotne na założenie własnej firmy. Dotacja przyznawana przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie ma charakter jednorazowy i jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z profilem planowanej działalności gospodarczej. Po podpisaniu umowy z PUP z otrzymanych środków można opłacić np. zakup sprzętu, maszyn i urządzeń, towar lub materiały do produkcji, remont lokalu czy koszty reklamy. Warunki jakie trzeba spełnić, to prowadzenie działalności gospodarczej co najmniej przez rok po podpisaniu umowy z Urzędem Pracy i niepodejmowanie w tym czasie innej pracy, a także w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nieposiadanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Trzeba rozliczyć się z wydatków i je udokumentować oraz podczas wizytacji pracowników PUP zaprezentować zakupy. W ciągu minionych 12 lat z tej formy pomocy skorzystało aż 949 bezrobotnych zarejestrowanych w szczycieńskim PUP. 100% dotrzymuje warunków, 80% prowadzi firmę nadal powyżej obowiązkowego roku, a 50-65% nawet po 4 latach utrzymała się na rynku. Tylko w jednym przypadku bezrobotny, który podjął działalność, nie wywiązał się z zapisów umowy i musiał zwrócić dotację.

POMOCNE SZKOLENIE

Bezrobotny ubiegający się o dotację kierowany jest na szkolenie dla przyszłych przedsiębiorców związane z zakładaniem i prowadzeniem własnej firmy. Koszty dojazdu i stypendium wynoszące ok. 700 zł finansuje Urząd Pracy. Szkolenie prowadzone przez m.in. trenerów biznesu trwa 3 tygodnie i obejmuje 80 godzin zajęć. W ich trakcie bezrobotni zapoznają się z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem, przepisami prawnymi i podatkowymi czy etyką w biznesie. Uczą się również, w jaki sposób prowadzić negocjacje handlowe i komunikować się, a także kreować swój wizerunek.

ONI JUŻ SKORZYSTALI Z DOTACJI

Przemysław Kozak, właściciel agencji reklamowej: - Na założenie własnej firmy zdecydowałem się dziewięć lat temu. Już wtedy stały za mną sukcesy zawodowe, doświadczenie i pasja tworzenia. Pomyślałem, że czas zacząć pracować na siebie i stworzyć firmę. Bardzo pomogła mi w tym dotacja z Urzędu Pracy i udział w szkoleniu dla rozpoczynających działalność. Uświadomiło mi ono jakie są procedury i jakie warunki trzeba spełnić, żeby sobie poradzić, jak rozmawiać z klientem i na co zwracać szczególną uwagę. Wiedza wtedy zdobyta przydaje mi się do dziś.

Agnieszka Piekarska , właścicielka zakładu kosmetycznego: - Szkolenie, do którego z początku podchodziłam bardzo sceptycznie, poszerzyło moją wiedzę i spojrzenie na różne zagadnienia, szczególnie związane z ubezpieczeniem społecznym i podatkami. Mimo dużej konkurencji, wyrobiłam sobie już na lokalnym rynku pozycję i mam stałych klientów, których systematycznie przybywa. To sprawiło, że zatrudniłam do pomocy jedną osobę, także dzięki finansowemu wsparciu z Urzędu Pracy. Cenię sobie współpracę z Urzędem, jest otwarty i życzliwy, doradza i wspiera. Wiem, że w prowadzeniu własnej firmy trzeba być pewnym siebie, ambitnym i konsekwentnym. Niczego się nie bać, czasami zaryzykować i dążyć do postawionego celu oraz dużo więcej pracować niż na etacie, a także ciągle się doskonalić i rozwijać.

Karolina Skwiot, właścicielka zakładu fryzjerskiego: - Po zgłoszeniu się do Urzędu Pracy otrzymałam skierowanie na szkolenie z przedsiębiorczości. Bardzo mi ono pomogło, bo było nakierowane na to, z czym będę miała do czynienia – jak pisać wnioski, otworzyć firmę. Bez tego wsparcia nie miałabym możliwości rozpoczęcia działalności na własny rachunek. Dziś mogę powiedzieć, że odniosłam sukces, co pozwala mi myśleć o poszerzeniu zakresu usług, powiększeniu lokalu i zatrudnieniu dodatkowej osoby. Pracuję ciężko, ale wiem, że warto. Prowadzenie firmy pozwoliło mi uwierzyć w siebie i spełnić moje marzenia.

WNIOSEK JAK BIZNESPLAN

Beata Januszczyk, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie: - Zależy nam na tym, żeby dotacje trafiały głównie do osób, które bez nich nie zdecydowałyby się na rozpoczęcie działalności. Dużą uwagę zwracamy na treść wypełnionego wniosku, który stanowi biznesplan i pozwala ocenić czy działalność ma szansę powodzenia na konkurencyjnym rynku i czy wnioskodawca wie do czego dąży, co go czeka po założeniu firmy. Ważna jest spójność przedstawionych we wniosku informacji. Jeżeli ktoś wie co chce robić, jest przedsiębiorczy i zdeterminowany, z wypełnieniem wniosku nie będzie miał problemu. W każdym przypadku służymy pomocą, ale to wnioskodawca musi wiedzieć co chce robić i na czym oprzeć swój biznes, jakie koszty będzie ponosił i zyski osiągał i jaka jest w branży konkurencja.

CZEKAMY NA WNIOSKI - SĄ JESZCZE FUNDUSZE

Marta Urbańska, specjalista ds. programów: - Bezrobotni wnioskujący o dotację na rozpoczęcie działalności najczęściej decydują się na usługi stolarskie, kosmetyczne, fryzjerskie, ogólnobudowlane, elektryczne, geodezyjne, gastronomiczne, czy nawet weterynaryjne.

Anna Banach, specjalista ds. programów: – W tym roku na zgłoszonych 60 wniosków były tylko 2 odmowy. Jesteśmy otwarci na wszystkie zaproponowane przez bezrobotnych rodzaje działalności pod warunkiem, że za tym stoi ich pasja, zainteresowanie, doświadczenie i profesjonalizm oraz są szanse powodzenia. Po podpisaniu umowy cały czas jesteśmy w kontakcie z tymi osobami. Nie tylko jeździmy na wizytacje i kontrole, ale także podpowiadamy co poprawić, żeby przedsięwzięcie przynosiło większe efekty.