Gminy Jedwabno, Pasym, Rozogi, Szczytno i Wielbark znalazły się wśród samorządów, które otrzymają kilkumilionowe dofinansowanie na inwestycje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podczas pierwszego naboru dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” do wykorzystania było ponad 250 mln zł, z czego rozdysponowano 208 mln zł. Samorządy szczycieńskie otrzymają z tej puli blisko 14 mln zł. Największym zainteresowaniem cieszyły się inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. Na te zadania podpisano 82 umowy, spośród wszystkich 92. Zarząd Województwa zdecydował o dofinansowaniu wszystkich projektów, spełniających wymogi formalne. Spośród gmin powiatu szczycieńskiego największą dotację (4 mln zł) otrzyma Wielbark na budowę wodociągu na wschodnich terenach gminy i stacji uzdatniania wody w Zieleńcu. Ogólny koszt zadania wyniesie 10,8 mln zł.

Drugą, pod względem wielkości dofinansowania, jest gmina Szczytno. Na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipowa Góra Wschodnia, Lemany, Korpele, Nowiny oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego otrzyma 3,5 mln zł. Łączny koszt wyniesie 5,7 mln zł.

Tylko o 0,2 mln zł mniej otrzyma z PROW gmina Jedwabno na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Burdągu, Małszewie i Waplewie. Ogółem inwestycja pochłonie 5,4 mln zł.

Gmina Rozogi, dzięki dofinansowaniu w wysokości 3,2 mln zł, będzie mogła zrealizować zadanie, do którego przygotowywała się już od kilku lat, czyli budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach kolonijnych. Do tej kwoty samorząd dołoży tylko 2 mln zł. Rozogi otrzymają jeszcze jedną dotację (105 tys. zł) na zakup samochodu dostawczego do selektywnej zbiorki odpadów stałych (koszt ogólny – 171 tys. zł).

Także dzięki środkom z PROW (2,8 mln zł) powstanie stacja uzdatniania wody w Pasymiu oraz wybudowany zostanie wodociąg (całkowity koszt – 4,7 mln zł).

(o)