Siedem zadań z zakresu kultury i sześć dotyczących sportu otrzyma dotacje z budżetu powiatu. Na te pierwsze zaplanowano łącznie 40 tys. zł, drugie – 27,5 tys. złotych.

Dotacje na kulturę i sport
Stowarzyszenie „Tanecznik” z Jedwabna otrzyma 6 tys. zł na organizację kolejnej edycji Festiwalu Folklorystycznego w Jedwabnie

Znamy już wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, które wystąpiły do powiatu o przyznanie dotacji na realizację zadań z zakresu kultury i sportu. Uchwałę o podziale środków przyjął już Zarząd Powiatu, przeznaczając łącznie 40 tys. zł na przedsięwzięcia kulturalne i 27,5 tys. zł na imprezy sportowe.

Dotacje na działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego otrzyma siedem zadań. Najwięcej z zaplanowanej puli, bo 10 tys. zł, przypadnie Stowarzyszeniu Twórców i Orędowników Kultury ANIMA na prezentacje spektakli w ramach XI Mazurskich Wędrówek Teatralnych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.