Przebudowa drogi powiatowej Pasym - Dźwierzuty zdominowała ubiegłoroczne wydatki majątkowe samorządu pasymskiego. Zadłużenie jego spadło z 35% do 28%, ale przez najbliższych 10 lat trudno będzie tę tendencję utrzymać.

Droga, która zdominowała budżet
Burmistrz Cezary Łachmański najbardziej zadowolony jest z przebudowy drogi Pasym – Grzegrzółki

Blisko 5 mln zł miasto i gmina Pasym wydało w ubiegłym roku na zadania majątkowe, w tym inwestycje. To stosunkowo niezły wynik, bo sięgający 18% ogólnych wydatków. Zamiary były jednak ambitniejsze. Plan wydatków przekraczający 29 mln zł ostatecznie został skurczony o 3 mln zł. Jedną z przyczyn jest niezrealizowanie prestiżowej inwestycji dotyczącej budowy boisk wielofunkcyjnych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.