Wykonywanie budowli drogowych to nie tylko roboty na placu budowy, ale także produkcja tzw. zaplecza, w tym wytwarzanie mieszanek asfaltowych, cementowych, kruszyw oraz ich transport do miejsc wbudowania.

Droga Olsztyn - Szczytno. Co dalej? (4)
Krzysztof Połukord

Produkcja mieszanek na potrzeby modernizacji drogi nr 53 odbywała się na Wytwórni Mas Bitumicznych na Lipowej Górze zwanej potocznie „piekiełkiem”. Asfalt dla niej dostarczali kierowcy kamazów z naczepami do jego przewozu z placówki w Szczytnie Okręgowego Zakładu Transportu i Maszyn Drogowych w Olsztynie. Wykazywali się dużą zaradnością w walce o dobre miejsce w kolejce pod nalewakami w  rafineriach. To były czasy, kiedy na dobra materialne trzeba było się „załapać” bądź je „załatwić”. W tym okresie przebudowa „olsztyńskiej” przez RDP w Szczytnie była znaczącym zadaniem inwestycyjnym w skali województwa, stąd roboty budziły zainteresowanie gazety o zasięgu wojewódzkim, o czym świadczy załączony wycinek. W celu stworzenia dogodnych warunków do modernizacji drogi nr 53, równolegle z robotami drogowymi rozbudowywano zaplecze budowy. W roku 1980 oddano do użytku Zakład Eksploatacji Kruszywa w Romanach. Był to wówczas najnowocześniejszy zakład przerobu kruszyw w okręgu olsztyńskim (z sterowaniem automatycznym).

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.