Okazuje się, że droga nr 53 na odcinku Leleszki – Jęcznik była już ponad 10 lat temu planowana do przebudowy o przekroju 2+1. W 2008 r. biuro projektów LAFRENTZ-POLSKA Sp. z o. o. z Poznania opracowało projekt budowlany i wykonawczy na rozbudowę tego odcinka.

Droga Olsztyn - Szczytno. Co dalej? - epilog
Krzysztof Połukord

W 2009 r. na zlecenie przez GDDKiA w Warszawie sporządzono opracowanie pt. „Pilotażowe wdrożenie przekroju 2+1 pasowego na drogach krajowych …”. Przedstawiono w nim wyniki badania ruchu na odcinku Leleszki – Jęcznik. Celem badań było uzyskanie danych do porównania warunków ruchu przed i po modernizacji dróg, na których planowano wprowadzenie przekroju 2+1. W opracowaniu stwierdzono, że na odcinku Leleszki - Jęcznik na około 80% długości odcinka nie ma możliwości wyprzedzania. Badania wykazały bardzo duży udział czasu jazd w kolumnach, oraz złe warunki dla ruchu.

Pytanie: dlaczego w takim razie nie doszło do przebudowania DK 53 na odcinku Leleszki – Jęcznik o przekroju 2+1?

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.