Niezbyt miły prezent zgotowali mieszkańcom Szczytna, burmistrz i radni. Od najbliższego miesiąca za m3 wody trzeba będzie płacić aż o 29 groszy (czyli 17,5%) więcej niż dotychczas.

Droga woda

Od 1 grudnia w górę pójdą stawki za wodę i ścieki. O ile nowa cena za odprowadzanie ścieków - 2,58 zł/m3 (dotychczas - 2,46 zł, wzrost - 4,7%) nie budzi większych kontrowersji, o tyle cena za m3 wody - 1,95 zł (dotychczas - 1,66 zł) jest bulwersująca. Odbiorcom wody przyjdzie teraz płacić aż o 17,5% więcej niż do tej pory, podczas gdy zapowiadany wskaźnik inflacji na rok przyszły ledwie przekracza 3%.

Ukryty podatek

Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji "Aqua" zajmującemu się doprowadzeniem wody i odprowadzaniem ścieków co roku miasto nalicza czynsz dzierżawny. Jego kwota ma bezpośredni wpływ na wysokość obowiązujących taryf. Na rok przyszły spółce podniesiono czynsz aż o 301 tys. zł. Będzie on ponad połowę wyższy od kwoty, którą w tym roku AQUA odprowadziła do kasy miasta. To właśnie powoduje, że taryfa za wodę tak drastycznie pójdzie w górę.

Skąd taki nagły skok?

- Podwyższony czynsz stanowi równowartość amortyzacji majątku wodno-kanalizacyjnego - mówi burmistrz. Według niego nie była ona uwzględniana w dotychczasowych kalkulacjach. A tymczasem stan techniczny sieci i urządzeń wymaga pilnych remontów.

- To działanie niezgodne z prawem - komentuje decyzję burmistrza i popierających go radnych lider opozycji Henryk Żuchowski. - W ten sposób mieszkańcom miasta narzucany jest ukryty podatek.

Jego klub "Forum Szczycieńskie" nie kwestionuje pilnej potrzeby budowy stacji uzdatniania wody i poprawy stanu technicznego sieci wodociągowej. Finansowaniem tych zadań nie powinno się jednak bezpośrednio obciążać mieszkańców miasta. Radni "Forum" uważają, że środków na ten cel powinno się szukać przede wszystkim w funduszach pomocowych. Dopiero gdy się znajdą, należy dołożyć do nich wkład własny z puli przeznaczonej na inwestycje i ewentualnie zaciągnąć kredyt.

- Tak wysoka podwyżka cen spowoduje, że wzrośnie liczba mieszkańców zalegających z opłatami. Dodatkowe obciążenie spadnie na tych, co sumiennie wywiązują się z zobowiązań płatniczych - ostrzega radna Ewa Czerw.

(olan)

Od redakcji

Pełne stanowisko burmistrza w sprawie podwyżek cen za wodę i ścieki zamieszczamy poniżej.

Szanowni Państwo, mieszkańcy Szczytna!

Z dniem 1 grudnia br. wchodzš w życie nowe, wyższe ceny za wodę i ścieki. Woda z 1,55 zł/1m3 + 7% VAT na 1,82 zł/m3 + 7% VAT. Ścieki z 2,30 zł/1m3 + 7% VAT na 2,41 zł/m3 + 7% VAT. Wprowadzenie nowej taryfy cen następuje po wyczerpaniu trybu przewidzianego ustawą zakończonego dnia 5 listopada br. W ramach tego postępowania przeprowadzono weryfikację kalkulacji przez Urząd Miejski oraz debatę w komisjach Rady Miejskiej. Konieczność podwyżek cen wynika przede wszystkim z podwyższonego czynszu za dzierżawiony majątek miejski, wpłacanego do budżetu miasta przez Przedsiębiorstwo AQUA. Podwyższony czynsz stanowi równowartość amortyzacji majątku wodno-kanalizacyjnego naszego miasta, co dotychczas nie było uwzględniane w kalkulacjach. Nie można było dalej tolerować sfałszowanego obrazu ekonomicznego gospodarki wodno-kanalizacyjnej, szczególnie w obliczu czekających nas w najbliższym czasie dwóch zadań.

Pierwsze, to budowa stacji uzdatniania wody. Temat dyskutowany bez efektu od kilku lat. W przyszłym roku zaczynamy budowę. Wybrana oferta projektowa zakłada roczne koszty eksploatacji na poziomie 300 tys. zł, co w przeliczeniu na cenę jednostkową wynosi ca 0,22 zł/m3.

Drugie zadanie - utylizacja osadów pościekowych z oczyszczalni. Wymaga ono w najbliższych latach budowy instalacji utylizacyjnych w układzie rejonowym województwa. Koszty utylizacji też trafią do kalkulacji cen jednostkowych za ścieki.

Aktualne uporządkowanie cen stanowi bazę do wypracowania polityki ekonomicznej na najbliższe lata.

Moje założenia są następujące:

1. Wprowadzenie rygorystycznej dyscypliny kosztów u dzierżawcy naszej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Narzędzia do jej realizacji są w ręku burmistrza.

2. Niepodnoszenie cen za wodę po oddaniu do eksploatacji stacji uzdatniania wody. Może być to przeprowadzone poprzez obniżkę kosztów utrzymania sieci z ewentualną dopłatą do cen jednostkowych z budżetu miasta.

Rozwój miasta wymaga wyrzeczeń nas wszystkich.

Nie będę oceniał prób politycznego wykorzystania podwyżki cen.

Zwracam się z prośbą do Obywateli Szczytna o zaakceptowanie tej podwyżki. Przepraszam za dolegliwości finansowe nowych cen.

Paweł Bielinowicz

Burmistrz Szczytna

2004.11.10