Zadania drogowe zajmują dominującą pozycję w planowanych wydatkach inwestycyjnych powiatu na rok 2007. Starostwo planuje wykonanie dokumentacji technicznych na dwa duże projekty i szereg mniejszych napraw. Większość zapisanych w budżecie prac stoi jednak pod znakiem zapytania. Warunkiem ich realizacji jest zdobycie pieniędzy z zewnątrz i zawarcie porozumień z poszczególnymi gminami.

Drogi pod warunkiem

DUŻA W MIEJSCE MAŁYCH

Większość zadań związanych z naprawą i przebudową dróg powiatowych, podobnie jak największe inwestycje powiatu opisane przez nas w ubiegłym tygodniu, uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych. Pod kątem ubiegania się o fundusze unijne, niemal w ostatniej chwili, do projektu budżetu została wprowadzona autopoprawka rady, polegająca na zdjęciu z listy inwestycji drogowych wykonania kilku dokumentacji na drogi o mniejszym znaczeniu. W to miejsce powiat zamierza zrealizować jedno duże zadanie: sporządzenie dokumentacji technicznej na modernizację odcinka Wielbark - Rozogi (koszt - 600 tys. złotych). Żeby się udało, niezbędna jest współpraca innych samorządów gminnych. Gminy Wielbark i Rozogi miałyby wyłożyć na ten cel po 200 tys. Skarbnik Henryk Samborski podkreśla strategiczne znaczenie inwestycji.

- Jeśli uda się zmodernizować ten odcinek, powstanie coś w rodzaju odległej obwodnicy Szczytna. Kierowcy jadący od strony Warszawy np. do Pisza, nie będą musieli przejeżdżać przez miasto - tłumaczy Samborski. Jego zdaniem nowa droga, wraz z przyległą infrastrukturą i punktami usługowymi znacznie ożywi położone wzdłuż niej miejscowości. Jej modernizacja spowoduje również, że znaczna część transportów drewna do zakładu IKEI w Wielbarku ominie Szczytno.

Wójtowie Wielbarka i Rozóg wstępnie wyrazili zgodę na partycypowanie w kosztach inwestycji. Szczegółowe ustalenia z powiatem w tej sprawie jeszcze nie zapadły.

- Jeśli chodzi o nasz wkład, to dopiero będziemy rozmawiać. Na razie nie potrafię powiedzieć, czy sfinansujemy dokumentację dokładnie w jednej trzeciej - zastrzega Józef Zapert, wójt gminy Rozogi. Podobne stanowisko zajmuje wójt Wielbarka Grzegorz Zapadka. Obydwaj podkreślają jednak, że modernizacją drogi są jak najbardziej zainteresowani.

GMINY POMOGĄ

Przy współpracy z gminami powiat zamierza również opracować dokumentację na znajdującą się obecnie w fatalnym stanie drogę Pasym - Dźwierzuty (150 tys. zł). Pewne jest natomiast, że jeszcze w pierwszym półroczu bieżącego roku sfinalizowana zostanie modernizacja jej odcinka znajdującego się w samych Dźwierzutach (chodzi o ulicę Pasymską). To zadanie starostwo sfinansuje ze środków własnych. Również w tym roku zakończą się zakrojone na szerszą skalę, trwające od kilku lat prace drogowe na terenie gminy Rozogi, na czterokilometrowym odcinku z Rozóg do Spalin Małych.

Oprócz tego w budżecie zapisano środki na szereg prac dokumentacyjnych: modernizację dróg Szczytno - Rudka, Rudka - Wawrochy, Szczytno - Stare Gizewo (te zadania mają być realizowane we współpracy z gminą Szczytno), Piasutno - Świętajno (w tym wypadku umowa z wykonawcą dokumentacji już została zawarta) i Targowo - Kałęczyn.

DOKUMENTACJA Z MIASTEM

Budżet przewiduje również pozyskanie środków na oczekiwaną przez wielu mieszkańców Szczytna przebudowę ciągów ulic Chrobrego, Kolejowej, Leyka i Konopnickiej. Celem tej inwestycji jest odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego. Powiat realizuje ją wspólnie z samorządem miejskim. Pewne jest, że w tym roku powstanie dokumentacja techniczna, nad którą prace już się rozpoczęły. Jej sporządzenie pochłonie 512 tys. Miasto i powiat zapłacą po 50%.

Według Henryka Samborskiego inwestycje drogowe obarczone są sporą dozą niepewności. Skarbnik podkreśla w tym kontekście konieczność ścisłej współpracy z gminami. W przeszłości dawała ona już niejednokrotnie pozytywne efekty.

- Zdajemy sobie sprawę, że samorządy gminne znajdują się w podobnej sytuacji co my. Dochody budżetowe są z roku na rok coraz mniejsze, a zadań do realizacji przybywa. Niemniej jednak konstruujemy budżet w taki sposób, aby w każdej chwili być przygotowanym do rozpoczęcia inwestycji - tłumaczy Henryk Samborski.

(wk)

2007.02.28