Prawie o połowę mniejsze środki w porównaniu do roku ubiegłego otrzymały z MSWiA Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu. Cięcia dotyczą także najbardziej mobilnych jednostek zrzeszonych w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP ostrzega, że może to mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Druhowie z obciętą kasą
- Bez straży ochotniczych zawodowa sobie nie poradzi – przekonuje wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP

DRASTYCZNE CIĘCIA

Na terenie powiatu szczycieńskiego działają 33 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, z czego 11 z nich należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Od lat druhowie ramię w ramię ze strażakami zawodowymi gaszą pożary, niosą pomoc ofiarom wypadków oraz klęsk żywiołowych. W przypadku powiatu szczycieńskiego ok. 50% wszystkich zdarzeń obsługują członkowie OSP. Nic więc dziwnego, że potrzebują nowoczesnego sprzętu i indywidualnego wyposażenia, dzięki któremu mogą sprawnie działać. Z tym jednak może być problem. - Władze centralne postanowiły drastycznie obciąć środki na OSP – alarmuje Sławomir Ambroziak, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, prezes zarządu gminnego i wójt gminy Jedwabno.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.