Tuż przed wakacjami szczycieńscy strażacy zakończyli oficjalnie cykl szkoleń w Pożarniczej Ścieżce Edukacyjnej. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem najmłodszych mieszkańców powiatu, o czym świadczy wysoka frekwencja, i to mimo pandemii.

Duży ruch na pożarniczej ścieżce
W minionym roku szkolnym udało się przeprowadzić 96 spotkań edukacyjnych

Pomimo pandemii w minionym roku szkolnym udało się przeprowadzić 96 spotkań edukacyjnych, podczas których przeszkolono 2048 dzieci ze szkół i przedszkoli powiatu szczycieńskiego oraz 198 opiekunów grup. Podczas zajęć, strażacy omawiali zasady bezpieczeństwa, które każdemu przydają się w życiu codziennym.

Pożarnicza Ścieżka Edukacyjna to przygotowana przestrzeń w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie, przeznaczona dla dzieci w wieku 6-10 lat. Składa się z następujących pomieszczeń: sali multimedialnej, gdzie dzieci mogą oglądać filmy edukacyjne o tematyce bezpieczeństwa, sali leśnej, w której najmłodsi poznają zasady bezpieczeństwa podczas aktywnego wypoczynku w lesie i na akwenach, sali miejscowych zagrożeń - w niej dzieci przypominają sobie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Z kolei na stanowisku pożarów sadzy, dzięki specjalnie wykonanej makiecie, uczestnicy prelekcji mają możliwość w sposób naoczny zrozumieć to zagrożenie i dowiedzieć się, jak mu zapobiegać. Ostatnia sala, pokazowa, ma uczulić najmłodszych na zagrożenia czyhające w mieszkaniu - w salonie czy kuchni. Podczas wizyt na pożarniczej ścieżce edukacyjnej zapoznają się także z zasadami działania prostych urządzeń wykrywczych, takich jak czujka tlenku węgla i dymu. Stworzona została również symulacja zadymiania pokoju, gdzie dzieci dowiadują się w jaki sposób należy ewakuować się z miejsc, w których rozwija się pożar. Najmłodsi mają też do dyspozycji salę ćwiczebną, gdzie mogą same ugasić pożar w zarodku oraz ewakuować poszkodowanego misia.

Pożarnicza ścieżka edukacyjna została otwarta rok temu. Całkowity jej koszt wyniósł 74, 1 tys. złotych.

(Ł)