Kolejny etap budowy ścieżki rowerowej na dawnej linii kolejowej do Biskupca idzie pełną parą. Wykonane zostały już pobocza, trwa także odnawianie wiaduktów, których jest aż dziewięć.

Duży ruch na ścieżce
W ramach inwestycji odnawiane są także wiadukty, których jest tu aż dziewięć

Trwa budowa kolejnego, najdłuższego odcinka trasy rowerowej biegnącej po zlikwidowanej linii kolejowej do Biskupca. Etap ten obejmuje teren gminy Dźwierzuty i liczy prawie 23 kilometry. Ścieżka będzie miała szerokość 2 m. Nawierzchnia zbudowana zostanie z mas bitumicznych. Nie zabraknie też oznakowania, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Wybudowane zostaną dwa miejsca obsługi rowerzystów. Pierwsze w Dźwierzutach, drugie w Popowej Woli. Wykonawcą inwestycji jest Strabag. Całkowity koszt zadania to 5,5 mln zł, z czego ponad 2 mln zł stanowi dofinansowanie z programu współpracy transgranicznej Polska – Rosja. Środki własne powiatu opiewają na nieco ponad 1 mln zł, a 2,4 mln zł dołożyła gmina Dźwierzuty.

Obecnie roboty na ścieżce są już mocno zaawansowane. - Wykonano pobocza, odnawiane są także wiadukty – informuje Rafał Kiersikowski, naczelnik Wydziału Promocji w Starostwie Powiatowym w Szczytnie. Na malowniczo położonej trasie jest aż dziewięć obiektów mostowych. Termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2021 r.

(ew)