Dwie korekty związane z lokalizacją rond zostały wprowadzone do procedowanego wariantu obwodnicy Szczytna. Projektant musi się jeszcze ustosunkować do mniej istotnych zastrzeżeń zgłoszonych przez działającą przy ministerstwie infrastruktury Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. To wymagać będzie dodatkowego czasu i sprawi, że prace związane z przygotowaniami do budowy obwodnicy Szczytna opóźnią się.

Dwie korekty rond przy obwodnicy
Adam Wardęcki: - Decyzja środowiskowa będzie najważniejszym dokumentem dotyczącym obszaru, na którym będzie lokalizowana obwodnica

Procedura związana z ostatecznym zatwierdzeniem wariantu dla obwodnicy Szczytna przedłuży się o blisko pół roku. Opóźnienie spowodowane jest zastrzeżeniami zgłoszonymi do przebiegu obwodnicy przez działającą przy ministerstwie infrastruktury Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Uwagi zostały przekazane do oddziału GDDKiA w Olsztynie i projektantowi. Po konsultacjach z gminą Szczytno dokonano kilku zmian.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.