Debata o obwodnicach toczy się zgodnie z dwiema narracjami. Pierwsza: „obwodnica odbierze lokalnym firmom dochody i klientów”, druga: „obwodnica uwolni nas od koszmaru codziennych korków i ciągłego hałasu ciężarówek i spalin”.

Dylematy wokół obwodnicyCzy obwodnice rozwiązują problemy komunikacyjne miast? Otóż w dużej mierze tak, bo są atrakcyjnymi trasami dla ruchu tranzytowego. Ale znaczący efekt w mieście odczuwalny będzie dopiero po uporządkowaniu całej sieci ulicznej, czyli podziale ulic ze względu na funkcje: tranzytowe, rozprowadzające, dojazdowe, ulice strefy zamieszkania i dostosowaniu każdej z nich  do wymagań zgodnych z funkcjami jej przypisanymi. Dopiero wówczas nastąpi odczuwalna poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.

Ile ruchu z centrów miast przejmują obwodnice? Kształtuje to się różnie. Przykłady z wybranych miast: Ropczyce – 27%, Nowogard – 44%, Zambrów – 61%. Jak widać, rozrzut jest duży, albowiem każde różni się swoim charakterem, liczbą mieszkańców itd. Olbrzymia ilość czynników ma wpływ na ruch i jego rozkład na sieci drogowej.

A jak to będzie wyglądać w Szczytnie?

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.