Joanna Bakuła będzie przez najbliższe dziesięć miesięcy pełniła obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Spychowie. Taką decyzję podjęła wójt Alicja Kołakowska.

Dyrektor na dziesięć miesięcy
Nie było chętnych do konkursu, więc następcę odchodzącej dyrektor szkoły w Spychowie wyznaczyła wójt Alicja Kołakowska

W Szkole Podstawowej w Spychowie powstał wakat i to na najważniejszym stanowisku. Kierująca tą placówką Elżbieta Guziak wygrała konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Świętajnie. W tej sytuacji wójt Alicja Kołakowska ogłosiła konkurs na opuszczone przez nią miejsce. Ponieważ nie wpłynęło żadne zgłoszenie, wójt skorzystała z przysługującego jej prawa powierzenia obowiązków dyrektora wskazanemu nauczycielowi na dziesięć miesięcy.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.