Reklama

Węgiel

Szkoła Podstawowa w Gromie ma nowego dyrektora. W wyniku przeprowadzonego konkursu nominację otrzymała Wioletta Krasowska-Kunicka z Olsztyna.

Dyrektor z Olsztyna

- Jest mieszkanką Olsztyna, mężatką, matką dwójki dzieci. Ukończyła filologię polską w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie - przybliża sylwetkę nowej dyrektor burmistrz Pasymia Lucyna Kobylińska. Obie panie miały okazję poznać się kilka lat wcześniej, Wioletta Krasowska-Kunicka pracowała bowiem przez jakiś czas w pasymskim gimnazjum jako nauczycielka języka niemieckiego.

Sama zainteresowana dodaje, że jest pedagogiem mianowanym, posiadającym kwalifikacje do nauczania języków polskiego i niemieckiego, wychowania do życia w rodzinie oraz nauczyciela bibliotekarza. Oprócz kierowania siedmiooddziałową szkołą w Gromie, do której uczęszcza 64 dzieci, nowa dyrektor prowadzić będzie w niej zajęcia z języka niemieckiego.

(o)

2006.10.04