Henryk Wilga, przywrócony do pracy dyrektor DPS, został skierowany na trzy miesiące do Piasutna, gdzie będzie pełnił obowiązki kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy. Równocześnie otrzymał propozycję pracy w, także podległym starostwu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Dyrektor został kierownikiem

Dyrektor DPS-u Henryk Wilga po wygraniu sprawy w sądzie, gdzie prawomocnym wyrokiem został przywrócony do pracy, zgłosił gotowość wykonywania obowiązków zawodowych. Nie wróci jednak na fotel dyrektora. Jego przełożony - starosta Jarosław Matłach powierzył mu wykonywanie nowych zadań.

- Na zwolnionym przez niego stanowisku po rozwiązaniu umowy o pracę zatrudniona została inna osoba – tłumaczy starosta (chodzi o Jolantę Dunaj-Tarkowską - przyp. red).

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.