W Szczytnie i Wielbarku odbyły się uroczystości związane z obchodami Dni Honorowego Krwiodawstwa oraz 95. rocznicą powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. Z tej okazji najbardziej zasłużeni krwiodawcy w powiecie otrzymali odznaczenia i upominki.

SZCZYTNO

Dzielą się bezcennym darem

Szczycieńskie obchody związane z Dniami Honorowego Krwiodawstwa oraz 95. rocznicą powstania PCK odbyły się w sobotę w auli Zespołu Szkół nr 2. Powiat szczycieński należy do wojewódzkich liderów jeśli chodzi o liczbę działających na jego terenie klubów HDK. Funkcjonują one w Szczytnie, Świętajnie, Wielbarku, Jedwabnie, Pasymiu, Dźwierzutach, Klonie, przy WSPol oraz Jednostce Wojskowej w Lipowcu. W mijającym roku, jak informował przewodniczący Rejonowej Rady HDK Sławomir Staszak, zorganizowano 38 akcji poboru krwi, dzięki którym udało się uzyskać ponad 700 litrów tego bezcennego leku. Najwięcej uzyskały kluby: HDK Szczytno (250 l), Wielbark (129 l) i WSPol (117 l). Warto podkreślić, że szczycieński klub zajął pod tym względem trzecie miejsce w województwie warmińsko – mazurskim.

Podczas sobotniej uroczystości zasłużeni krwiodawcy otrzymali odznaczenia i upominki.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.