Najpierw wypadek cysterny przewożącej gaz w centrum Szczytna, a potem pożar i ewakuacja uczniów w Szkole Podstawowej w Gawrzyjałkach - jak na jeden dzień to naprawdę dużo. Tym razem jednak były to tylko ćwiczenia połączone ze szkoleniem, w którym wzięli udział m.in. przedstawiciele samorządów, służb ratowniczych oraz pracownicy urzędów odpowiedzialni za obronę cywilną.

Dzień nadzwyczajnych zdarzeń

CYSTERNA NA SKRZYŻOWANIU

W czwartek 13 grudnia o godzinie 13.00 na skrzyżowaniu ulic Kościuszki, Odrodzenia i Sienkiewicza doszło do wypadku z udziałem cysterny przewożącej 22 tysiące litrów łatwopalnego propanu-butanu. Kierowca pojazdu nie zachował ostrożności na zakręcie, samochód przewrócił się na bok, uderzając przy tym jeszcze w auto osobowe, którym podróżowało pięć osób. Z cysterny zaczął wydobywać się gaz. Przypadkowy przechodzień powiadomił o wypadku straż pożarną. Na miejscu pojawiają się też pogotowie i policja. Ze względu na skalę zagrożenia, decyzją starosty zostaje powołany Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, na czele którego staje wicestarosta Kazimierz Oleszkiewicz. Wkrótce zarządzona jest również ewakuacja centrum Szczytna w promieniu 100 metrów od miejsca zdarzenia. Właśnie tak, w skrócie, wyglądał scenariusz pierwszego etapu ćwiczeń pod nazwą „Podwyższanie gotowości obronnej i obrony cywilnej w sytuacjach nadzwyczajnych zdarzeń” zorganizowanych przez starostwo powiatowe. Wzięli w nich udział m.in. przedstawiciele wojewody, samorządów z terenu powiatu, pracownicy ds. obrony cywilnej, komendanci drużyn wykrywania i alarmowania urzędów miast i gmin. W trakcie szkolenia omówili poszczególne etapy akcji i zakres działań służb ratowniczych i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

- Posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego mają na celu przygotowanie się do sytuacji kryzysowej, a więc wypracowanie wspólnych decyzji, wzajemne poznanie kompetencji poszczególnych służb, inspekcji i straży - informuje Arkadiusz Myślak, naczelnik wydziału kryzysowego w szczycieńskim starostwie. PZZK zbiera się raz na kwartał oraz w zależności od zaistaniałej sytuacji kryzysowej. Raz do roku powinien przeprowadzić tzw. grę decyzyjną - posiedzenie „przy stole”, bez praktycznego pokazu, tak jak to miało miejsce podczas omawianego zdarzenia z cysterną.

EWAKUACJA SZKOŁY I WYKŁADY

Kolejnym etapem ćwiczeń powiatowych był pokaz ewakuacji w Szkole Podstawowej w Gawrzyjałkach zorganizowany przez wójta gminy Szczytno. W dalszej części zajęć były komendant WKU w Szczytnie Jerzy Jencz omówił zasady współpracy wojska i samorządów lokalnych w sytuacji zagrożenia państwa, a wykład na temat m.in. Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu i Gminy wygłosił Witold Szempliński z nidzickiego starostwa. Ostatnim punktem szkolenia była prezentacja udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, którą przedstawił Zbigniew Stasiłojć z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie.

W związku z ćwiczeniami zakupiono fantom do resuscytacji Little Anne. Na początku roku zostanie on przekazany przez starostę jednej ze szczycieńskich szkół średnich, zwyciężczyni powiatowych zawodów obrony cywilnej.

Uczestnicy szkolenia są przekonani, że wiedza zdobyta w jego trakcie zaprocentuje.

- Na pewno będzie to miało duży wpływ podczas ewentualnych działań i przełoży się na praktykę - podkreśla mł. kpt. Janusz Zyra, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Szczytnie.

(łuk)/Fot. archiwum UG Szczytno