Dzień Papieski obchodzony jest od 2001 roku. Jego tegoroczne przewodnie hasło brzmiało: „Idźmy naprzód z nadzieją”. Te słowa zainspirowały mieszkańców Rum, którzy po raz drugi zapragnęli ten dzień uczcić w szczególny sposób.

Podczas niedzielnej mszy w kaplicy w Rumach sprawowanej przez księdza Antoniego z Olsztyna, grupa wokalna RUMIANKI wraz z przyjaciółmi przedstawiła inscenizację poświęconą św. Janowi Pawłowi II. Motywem przewodnim montażu słowno- muzycznego było przesłanie miłości, które głosił Jan Paweł II. Jak podkreślają organizatorzy przedsięwzięcia, pozostaje on dla ludzi i społeczeństw drogowskazem przemian w sercach poprzez dobroć i miłość międzyludzką. Dlatego warto było przekazać to duchowe dziedzictwo w formie artystycznej, poprzez słowa Papieża, pieśni oraz strofy poetyckie. Zebrani podczas mszy wierni w ciszy i skupieniu wsłuchali się w przygotowaną prezentację, a dali wyraz swoim przeżyciom, nagradzając występujących dużymi brawami.

Odbyła się również coroczna zbiórka na rzecz stypendiów dla uzdolnionej ubogiej młodzieży, jako żywego pomnika Jana Pawła II.

(d)