Reklama

Węgiel

Szczycieński monitoring już wkrótce zostanie rozbudowany. Latem w mieście pojawi się jeszcze jedna kamera, która najprawdopodobniej będzie zainstalowana w okolicach plaży.

Dziesiąta kamera

Na razie w Szczytnie funkcjonuje dziewięć kamer monitoringu. Znajdują się one na rondzie przy ulicy Odrodzenia, na skrzyżowaniu Odrodzenia - 1 Maja, na ul. Polskiej, obok poczty, dworca PKS, na skrzyżowaniu Konopnickiej, Poznańskiej, 1 Maja i Leyka, na miejskiej targowicy na ul. Żeromskiego, na skrzyżowaniu Polskiej, Wileńskiej i Leyka oraz obok siedziby straży pożarnej na ul. Kościuszki. W tym roku miasto zyska jeszcze jedno takie urządzenie. W tegorocznym budżecie na zakup kamery i jej instalację przeznaczono 50 tys. złotych.

- Po wstępnych uzgodnieniach z policją ustaliliśmy, że zostanie ona zamontowana w okolicach plaży miejskiej - mówi burmistrz Danuta Górska, zaznaczając jednocześnie, że ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Jej zdaniem montaż urządzenia w tym właśnie miejscu byłby bardzo wskazany.

- Wiosną i latem przebywa tam sporo młodzieży, która nierzadko spożywa alkohol. Kamera pomogłaby odpowiednim służbom szybciej reagować w tego typu przypadkach - uważa burmistrz.

Z kolei komendant powiatowy policji insp. Sławomir Mierzwa tłumaczy, że wpływ na wybór miejsca zainstalowania kamery ma analiza stanu bezpieczeństwa, zdarzenia, które w tym rejonie miasta występują oraz ich charakter. Na tej podstawie zasadne byłoby, gdyby urządzenie zamontowano właśnie na plaży.

Danuta Górska jest zdania, że monitoring przyczynił się nie tylko do spadku przestępczości, ale także podniósł poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz turystów odwiedzających Szczytno w sezonie letnim. Również szef szczycieńskich policjantów nie ma wątpliwości, że to dobre rozwiązanie.

- Statystyki potwierdzają, że w miastach, w których działają kamery nie tylko wzrasta poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców, ale też diametralnie spada liczba przestępstw. Dotyczy to także Szczytna - mówi Sławomir Mierzwa.

Dodaje, że dzięki monitoringowi policja notuje mniej zdarzeń kryminalnych oraz przestępstw przeciwko mieniu, takich jak choćby wybryki chuligańskie dokonywane pod wpływem alkoholu. Jako przykład komendant podaje, że liczba kradzieży z włamaniem w miejscach monitorowanych spadła praktycznie do zera. Zaletą urządzeń jest również to, że umożliwiają one stróżom prawa szybsze ujęcie sprawcy, a nagrania stanowią nierzadko dowód w sądzie.

Nowa kamera ma być zamontowana jeszcze przed lipcowymi Dniami i Nocami Szczytna.

(łuk)

2007.03.14