Blisko 10 mln zł otrzymają cztery spośród ośmiu szczycieńskich samorządów, które złożyły wnioski o finansowe wsparcie planowanych inwestycji w ramach trzeciej edycji Polskiego Ładu. Na cały region warmińsko-mazurski przypadła kwota 320 mln zł. W poniedziałek w Pasymiu przedstawiciele samorządów odebrali promesy z rąk wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Błażeja Pobożego.

Dziesięć milionów z Polskiego Ładu
Dzięki przypadającym na województwo warmińsko-mazurskie środkom w wysokości 320 mln zł zostanie zrealizowanych aż 135 inwestycji

WYRÓWNYWANIE NIESPRAWIEDLIWOŚCI

Pieniądze z Polskiego Ładu mają być kolejnym etapem wyrównywania szans wśród regionów, w których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne. W trzeciej edycji tego programu dofinansowanie otrzyma w naszym województwie 135 inwestycji, w tym są budowy dróg (ponad połowa), sieci wodno-kanalizacyjnych oczyszczalni ścieków czy świetlic wiejskich. W poniedziałek na Rynku w Pasymiu promesy samorządowcom wręczył wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży w towarzystwie wojewody Artura Chojeckiego i poseł Iwony Arent.

Wiceminister zapewniał, że program będzie kontynuowany w następnych latach: - Tak długo, jak będą niesprawiedliwości do wyrównania, będziemy to robili – deklarował. Przypominał, że system transformacji sprzed 30 lat doprowadził do odpływu młodych ludzi z terenów byłych PGR-ów. To w dużym stopniu jest powodem widocznych trudności w rozwoju popegeerowskich gmin i powiatów.

Z kolei poseł Arent, gratulując samorządowcom pozyskania środków, podkreślała przy tym dużą rolę posłów z Prawa i Sprawiedliwości, którzy zabiegali w Warszawie o te pieniądze. - Bo to była ciężka walka, by trafiły one na Warmię i Mazury – zauważała.

JEDNI ZADOWOLENI ...

Promesy dla Jedwabna odebrali wicewójt Elżbieta Katarzyna Koperska i kierownik Mariusz Kulas

Z kwoty 320 mln zł, blisko 10 mln trafi do czterech samorzadów powiatu szczycieńskiego na realizację sześciu zadań.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.