W gminie Szczytno, największej w powiecie, dobiegły końca wybory sołtysów. Na 32 jednostki, w 10 mieszkańcy zdecydowali się postawić na zupełnie nowe osoby. Niespodzianką jest objęcie funkcji sołtysa Wałów przez Adama Żywicę, byłego radnego powiatu i niedawnego kandydata na wójta gminy Szczytno.

Dziesięciu nowych sołtysów

NIESPODZIANKA W WAŁACH

Gmina Szczytno, największa w powiecie, liczy 32 jednostki pomocnicze – 31 sołectw i 1 osiedle (Leśny Dwór). Wybory sołtysów odbywały się w lutym oraz pierwszej połowie marca. W dziesięciu przypadkach mieszkańcy zdecydowali się postawić na nowe twarze. Sołtysi zmienili się w Piecuchach (Anna Pietrzak), Dębówku (Beata Kłak), Lipowej Górze Zachodniej (Karol Boniecki), Gawrzyjałkach (Henryk Sielski), Marksewie (Natalia Kolińska – Jakubowicz), Nowinach (Iwona Krupa), Szymanach (Andrzej Gers), Lipowej Górze Wschodniej (Jan Niedźwiecki), Wawrochach (Aneta Kisiel) oraz Wałach (Adam Żywica). Wynik wyborów w tej ostatniej miejscowości jest pewną niespodzianką. Adam Żywica to postać dobrze znana na lokalnej scenie samorządowej. Były radny powiatu, niedawny kandydat na wójta gminy Szczytno, a ostatnio współtwórca powiatowych struktur ugrupowania Polska Jest Najważniejsza przez najbliższe cztery lata będzie występował w nieznanej jeszcze sobie roli szefa sołectwa.

NIE WSZĘDZIE JEDNOGŁOŚNIE

Niespodzianek nie było za to w największej, bo liczącej przeszło 900 mieszkańców miejscowości w gminie, czyli w Lipowcu. Tu na kolejną już kadencję wybrana została Ewa Zawrotna. Bez zmian także w innych dużych wsiach. W Olszynach mandat mieszkańców znów uzyskał Zygmunt Rząp, a w Romanach sołtysem przez najbliższe cztery lata będzie Waldemar Pogorzelski. W Rudce miejscowa społeczność wybrała na swojego przedstawiciela Zdzisława Olbrysia. Tu, chociaż był to jedyny chętny, wyboru nie dokonano jednogłośnie. Za jego kandydaturą opowiedziało się 69 uczestników zebrania, przeciw głosowało 21. Nowy-stary sołtys dziękował zarówno tym, którzy udzielili mu poparcia, jak i osobom będącym przeciw.

- To daje mi do myślenia, że jednak nie było tak dobrze, jakby człowiek się spodziewał – mówi Zdzisław Olbryś. W większości sołectw gminy Szczytno rządzą mężczyźni. Na czele dziewięciu stoją kobiety. Najstarszym sołtysem w tej kadencji jest Kazimierz Łuszczaniec z Leśnego Dworu, a najmłodszym Anna Pietrzak z Piecuchów.

(ew)/fot. A. Olszewski