Ostatnie miesiące zimy to zły czas dla nawierzchni drogowych. Świadczą o tym ubytki i wyboje w nawierzchniach, zwane popularnie „dziurami” oraz uszkodzenia nawierzchni w obrębie włazów studni i wpustów ulicznych. Utrudniają poruszanie się po jezdniach. Mogą być w samochodach przyczyną uszkodzeń zawieszeń, opon, felg, osłon podwozia, karoserii, zderzaków, misek olejowych.

Dziury w jezdniach - utrapienie kierowców
„Pozimowe dziury” są powszechnym zjawiskiem na nawierzchniach układanych jeszcze w XX wieku, czyli prawie ćwierć wieku temu

SKĄD BIORĄ SIĘ „DZIURY” W NAWIERZCHNIACH?

Powstają zimą przez wodę i przechodzenie temperatury przez „zero”. W trakcie dnia, przy temperaturze dodatniej woda wnika w szczeliny i spękania nawierzchni. Z chwilą obniżenia temperatury i nastania mrozów nawierzchnia jest rozsadzana przez wodę, która zamarzając zwiększa swoją objętość o 4-6 procent i powoduje rozluźnienie nawierzchni. Później pod wpływem ruchu luźne cząstki nawierzchni są wyrywane kołami przejeżdżających samochodów. Spękania w górnych warstwach bitumicznych z czasem mogą przenieść się w głąb nawierzchni, do podbudowy niszcząc całą nawierzchnię. „Pozimowe dziury” są powszechnym zjawiskiem na nawierzchniach układanych jeszcze w XX wieku, czyli prawie ćwierć wieku temu.

JAKI WIEK MAJĄ NAWIERZCHNIE GŁÓWNYCH ULIC W SZCZYTNIE?

Szczytno ma dużo wiekowych nawierzchni. 26 lat mają nawierzchnie na ulicach Bartna Strona, Podgórna, Odrodzenia, Kościuszki. 22 lata liczą sobie ulice: Skłodowskiej – Curie, Warszawska, Wielbarska. Ulica Polska ma 18-letnią nawierzchnię, a 1 Maja, Poznańska, Przemysłowa – Łomżyńska – Towarowa 15-letnią, o rok jest młodsza ulica Konopnickiej (14 lat). Pod Szczytnem, na Osiedlu Leśny Dwór nawierzchnie są w wieku 24 lat.

WIADOMO - PIENIĄDZE

Starzenie się nawierzchni drogowych jest szybsze niż innych konstrukcji inżynierskich. Ilość „dziur” byłaby mniejsza, gdyby zarządcy dróg wywiązywali się z zalecenia, aby warstwę ścieralną wymieniać co ok. 12-15 lat.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.