Poszczególne gminy powiatu szczycieńskiego ustaliły już podatek rolny na przyszły rok. Najbardziej ożywiona dyskusja towarzyszyła przyjmowaniu uchwały w Dźwierzutach. Znana od lat z dużej łaskawości dla rolników gmina odda pod tym względem pierwszeństwo Jedwabnu.

Dźwierzuty mniej łaskawe dla rolników

ULGA JEST, ALE MNIEJSZA

Co roku za podstawę przy wyznaczaniu podatku rolnego brana jest średnia cena skupu żyta, którą ogłasza prezes GUS. Tę mającą obowiązywać w roku 2016 ustalił na 53,75 zł za 1 decytonę.

Większość gmin powiatu szczycieńskiego w takiej właśnie kwocie uchwaliła podatek na przyszły rok. Trzy skorzystały z przysługującego im prawa do obniżenia tej kwoty. Najbardziej cieszą się rolnicy w gminie Jedwabno, gdzie podatek ustalono w najniższej kwocie - 45 zł. Dotychczas najbardziej wyrozumiałą dla rolników gminą były Dźwierzuty. Zdarzały się lata, np. rok bieżący, że wyznaczoną przez prezesa GUS stawkę obniżano tu o … ponad 20 zł. Te czasy już się skończyły.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.