W Muzeum Mazurskim do połowy marca można oglądać wystawę „Życie kulturalne Szczytna w latach 1945-1999”. Przybliża ona m.in. postacie ważne dla szczycieńskiej kultury na przestrzeni powojennych dekad. Jedną z nich był Eugeniusza Ozga, twórca słynnego teatru Studio Formy Plastycznej „Gramma”, która na przestrzeni lat ewoluowała i zmieniała skład, dodając jednocześnie do swojej nazwy cyfry 2 i 3.

Eugeniusz Ozga
Eugeniusz Ozga

Eugeniusz Ozga - artysta plastyk, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu był także znakomitym reżyserem, animatorem kultury i wychowawcą młodzieży. W 1977 roku podjął pracę w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie a 1978 roku został jego dyrektorem. Prowadził zajęcia plastyczne w Liceum Ogólnokształcącym w Szczytnie.

W MDK-u założył teatr „Gramma 2”, odnoszący sukcesy na festiwalach w kraju i za granicą. Przez jego teatr przewinęła się kilkudziesięcioosobowa grupa wrażliwej młodzieży chcącej poznawać tajniki teatru, plastyki, choreografii.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.