Właśnie ukazał się zbiór felietonów Wiktora Marka Leyka z lat 1994 – 2002 zatytułowany „Na przełomie wieków”. Autorem ilustracji jest Kazimierz Napiórkowski, długoletni współpracownik „Kurka Mazurskiego”.

Felietonista czasów przełomuWiktor Marek Leyk to urodzony w 1951 r. w Szczytnie potomek zasłużonej rodziny działaczy mazurskich. Studiował na Politechnice Gdańskiej i Warszawskiej, ale studiów nie ukończył. Pracę rozpoczął na początku lat 70. najpierw jako robotnik Stoczni Gdańskiej i Warfamie w Dobrym Mieście. W latach 1973 – 1976 był nauczycielem w Zespole Szkół Zawodowych w Nidzicy. Od 1976 r. prezes Towarzystwa Przyjaciół Szczytna (do 1985 r.). Działacz Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego w Olsztynie. W latach 1978 – 1981 pracował w Zespole Placówek Kultury i Sztuki w Szczytnie, najpierw jako kierownik organizacyjno – administracyjny, a potem dyrektor. Poseł na Sejm IX kadencji. W 1989 r. odtworzył polską YMCA (Związek Młodzieży Chrześcijańskiej), był jej dyrektorem generalnym, a później – prezesem. Od 1999 r. pełnomocnik wojewody, a po reformie administracyjnej marszałka ds. mniejszości narodowych i etnicznych. Od 2003 r. pełni funkcję szefa Kancelarii Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego, przewodzi Radzie Dyrektorów Kancelarii Sejmiku Województwa RP. W swoim dorobku ma artykuły, felietony i reportaże publikowane w prasie regionalnej, ale też ogólnopolskiej, m.in. w „Tygodniku Powszechnym”.

Jego najnowsza książka pt. „Na przełomie wieków” to zbiór felietonów, które ukazywały się na łamach „Gazety Olsztyńskiej” w latach 1994 – 2002. Odnoszą się one do ważnych wydarzeń w dziejach Polski, Europy i świata. Autorem ilustracji jest doskonale znany czytelnikom „Kurka” Kazimierz Napiórkowski, w przeszłości także dyrektor szczycieńskiego domu kultury i pierwszy przewodniczący Rady Miejskiej w Szczytnie po przemianach ustrojowych. Obecnie pracuje jako grafik w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu. Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. Stworzył dwa cykliczne ogólnopolskie konkursy na rysunek o policji „Posterunek satyry” w Szczytnie i „Tuba Satyryka” w Toruniu. Od 1990 r. do chwili obecnej stały współpracownik „Kurka Mazurskiego”.

(kee)