Prowadzona przez Centralne Biuro Antykorupcyjne kontrola przebudowy strzelnicy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wykazała nieprawidłowości. Podczas prac przy wymianie okładzin podłogowych zastosowano inny materiał niż ten określony w specyfikacji warunków zamówienia. W efekcie uczelnia musiała zwrócić Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji część udzielonej przez nie dotacji.

Finał kontroli CBA na strzelnicy
Kontrola CBA wykazała, że na strzelnicy zastosowano stare okładziny podłogowe zamiast nowych, antyrykoszetowych

Modernizacja strzelnicy krytej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie była prowadzona w latach 2015 – 2016, kiedy uczelnią kierował komendant rektor Piotr Bogdalski. Środki na realizację inwestycji w wysokości 4,3 mln zł pochodziły z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To, w jaki sposób prowadzono przebudowę obiektu, wzbudziło zainteresowanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Działania kontrolne jego funkcjonariuszy trwały w WSPol od 31 maja 2017 r. do 28 lutego 2018 r. W ich trakcie stwierdzono m.in., że w raportach rocznych za lata 2015 i 2016 składanych do ministerstwa podano nieprawdę, wskazując, że wymieniono okładziny podłogowe na antyrykoszetowe.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.