Firma BUDMAR Mariusza Budnego z Jednorożca wygrała przetarg na rozbudowę cmentarza komunalnego w Szczytnie. Inwestycja, która pochłonie ponad 5 mln zł, przewiduje m.in. zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na groby ziemne, miejsca na urny i kolumbarium.

Firma z Jednorożca rozbuduje cmentarz
Potrzeba rozbudowy cmentarza staje się coraz pilniejsza, bo na dotychczasowym zaczyna brakować miejsc

Cmentarz komunalny w Szczytnie coraz bardziej się kurczy. Pod koniec ubiegłego roku pozostało na nim już tylko ok. 600 wolnych miejsc na pochówki. Swoje zrobiła pandemia – w czasie jej trwania notowano niespotykaną dotąd liczbę pogrzebów. Stąd pilna potrzeba rozbudowy miejskiej nekropolii. Szczycieński samorząd pozyskał na ten cel dofinansowanie z Polskiego Ładu. W lutym ogłoszono przetarg podzielony na dwie części – wykonanie robót budowlanych w Lipowej Górze Zachodniej oraz usługę nadzoru inwestorskiego. W ramach pierwszej wpłynęły trzy oferty.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.