Jeśli w gminie Wielbark będzie realizowany fundusz sołecki, to dopiero w przyszłej kadencji samorządu.

Fundusz sołecki już nie w tej kadencji
Radny Andrzej Kimbar zauważa, że fundusz sołecki pozwoliłby zaktywizować lokalną społeczność

Rok 2023 będzie kolejnym, w którym na terenie gminy Wielbark nie będzie funkcjonował fundusz sołecki. Tak, na wniosek burmistrza, zadecydowali jednogłośnie radni podczas sesji Rady Miejskiej, która obradowała pod koniec lutego. Burmistrz swoje stanowisko uzasadniał tak jak w latach ubiegłych dużymi inwestycjami realizowanymi na terenach wiejskich (w tym i przyszłym roku budowa świetlicy w Przeździęku Małym) i akceptacją tego ze strony sołtysów. Tłumaczył też, że gmina pokrywa coraz większe koszty stałego utrzymania infrastruktury w sołectwach. Wymienił przy tym wydatki na energię elektryczną w świetlicach, zakup środków czystości, pielęgnację terenów zielonych, placów zabaw, czy boisk.

Część radnych dostrzegała jednak potrzebę wydzielenia w najbliższych latach funduszu sołeckiego w budżecie gminy Wielbark.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.