Zarząd Województwa po raz kolejny rozstrzygnął konkurs „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” oraz przyznał „Małe Granty sołeckie” Marszałka Województwa. Z kolei wciąż można wnioskować o granty dla ogrodów działkowych.

Fundusze marszałkowskie zmieniają szczycieńskie wsie
Marszałek Marek Brzezin: - Małe granty sołeckie i konkurs „Aktywna wieś” to środki, które pomagają odpowiadać na potrzeby mieszkańców

Łączna pula przedsięwzięć, które czekają jeszcze tylko na akceptację Sejmiku Województwa  to ponad 470 tys. zł w przypadku grantów i ponad 225 tys. w przypadku „Aktywnej wsi”. Wśród beneficjentów tegorocznej edycji grantów sołeckich znalazły się gminy Dźwierzuty, Rozogi, Szczytno, Jedwabno oraz Pasym. Jeszcze w tym roku mieszkańcy tych miejscowości będą mogli korzystać z nowych miejsc integracji, pomostu czy altan. Wnioskodawcy pozytywnie zweryfikowanych wniosków otrzymają łącznie 90 tys. zł wsparcia.

- Małe granty sołeckie i konkurs „Aktywna wieś” to środki, które pomagają odpowiadać na potrzeby mieszkańców. Co ważne, zaspokajają te potrzeby, które zgłaszają rady sołeckie, które są najbliżej potrzeb mieszkańców – mówi Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa.

Z kolei wśród beneficjentów konkursu „Aktywna wieś” znalazły się gminy Dźwierzuty i Jedwabno. Pierwsza z nich otrzyma 20 tys. zł z budżetu województwa na stworzenie miejsca integracji w Małszewku, a 10 tys. zł władze Jedwabna wykorzystają na budowę wiaty przystankowej w Rekownicy.

Teraz uchwałę musi jeszcze przyjąć Sejmik Województwa i można będzie przystępować do podpisywania umów i realizacji inwestycji.

Wicemarszałek Sylwia Jaskulska (z lewej): - W powiecie szczycieńskim nie brakuje inwestycji, które powstały właśnie dzięki finansowemu wsparciu samorządu województwa

– Co roku te środki są przeznaczane na wzmocnienie roli sołtysa i aktywizację społeczności lokalnych. Inicjują także działania wpływające na poprawę wizerunku wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin.

– Dzięki dotacjom z samorządu województwa te najmniejsze wspólnoty same mogą zadbać o porządek na wsi, bezpieczeństwo, kulturę, rozrywkę dla mieszkańców, organizację wydarzeń. Za każdym razem to dobrze zainwestowane pieniądze.

Z kolei wciąż jeszcze można ubiegać się o małe granty marszałka dla ogrodów działkowych. Maksymalna wysokość dofinansowania na zadanie nie może przekroczyć kwoty 15 tys. zł, przy czym udział dotacji nie może być wyższy niż 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w realizacji zadania przez samorząd. Na ten cel Samorząd Województwa przeznaczył 300 tys. zł. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 kwietnia 2022 roku. Więcej informacji znajdziecie na stronie: https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/7357-marszalkowskie-granty-na-rodzinne-ogrody-dzialkowe