Zespół Szkół nr 2 ma szansę stać się jedną z czterech wiodących w województwie placówek kształcących w dziedzinie hotelarstwa i gastronomii. W ramach unijnego projektu starostwo na wiosnę rozpoczyna jego modernizację i rozbudowę, zakładającą m. in. powstanie dodatkowych sal lekcyjnych. Równolegle ze środków pozaunijnych będzie prowadzona również budowa sali sportowej przy szkole.

Gastronomiczne centrum

RUSZAJĄ NA WIOSNĘ

O projekcie „Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004 - 2013” słychać już od dawna. Zakłada on przystosowanie szkół średnich do obowiązujących w Unii standardów dotyczących kształcenia młodzieży pod kątem umiejętności zawodowych. Jego głównym celem jest podniesienie konkurencyjności regionalnej oferty turystycznej. Projekt znalazł się na liście przedsięwzięć kluczowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Jedną z czterech w województwie szkół biorących w nim udział, oprócz placówek z Olsztyna, Elbląga i Ełku, jest także szczycieński Zespół Szkół nr 2. Wszystko wskazuje na to, że zapowiadana od dłuższego czasu inwestycja związana z jego rozbudową i dostosowaniem do nowego programu kształcenia ruszy wreszcie w tym roku. Do końca lutego starostwo złoży kompletny wniosek o dofinansowanie, a przewidywany termin rozpoczęcia prac to kwiecień tego roku.

- Zakończenie inwestycji ma nastąpić we wrześniu 2010 roku. Wtedy naukę rozpocznie młodzież przyjęta do szkoły już pod kątem nowego programu nauczania - informuje wicestarosta Kazimierz Oleszkiewicz.

SALA BĘDZIE, ALE NIE ZA UNIJNĄ KASĘ

Zakres koniecznych do wykonania robót jest imponujący. W grę wchodzi zmiana funkcji niektórych pomieszczeń i adaptacja ich np. na specjalistyczne laboratorium oraz pracownie do praktycznej nauki zawodu. Konieczne będzie dobudowanie sześciu dodatkowych sal lekcyjnych w obiekcie, który ma się łączyć z nową halą sportową. Ta ostatnia nie powstanie jednak za środki unijne. Co prawda pierwotna koncepcja zakładała, że również zostanie ona sfinansowana w ramach projektu, jednak w trakcie dalszych prac nad nim okazało się, że budowa zaplecza sportowego nie może być włączona w zakres inwestycji. To spowodowało, że powiat musiał na nowo opracowywać dokumentację, co wiązało się z dodatkowymi kosztami. Ostatecznie samorząd zdecydował, że salę gimnastyczną i tak zbuduje, ale z funduszy własnych oraz pieniędzy pozyskanych z ministerstwa sportu. Budowa hali ma być prowadzona równolegle z modernizacją bazy dydaktycznej i także zakończyć się w 2010 roku.

KORZYŚĆ Z KRYZYSU

Dzięki projektowi w ZS nr 2 powstanie centrum kształcenia ustawicznego nie tylko dla mieszkańców naszego powiatu, ale też dla osób z całego województwa.

- Według założeń mają tu przyjeżdżać ludzie pracujący w gastronomii po to, by nabywać dodatkowych kwalifikacji formalnych - tłumaczy Kazimierz Oleszkiewicz.

W szkole ma funkcjonować również ośrodek egzaminacyjny dla uczniów z całego regionu. Tu będą oni potwierdzać swoje umiejętności i uzyskiwać stosowne dokumenty.

Wcześniejsze założenia mówiły o tym, że inwestycja pochłonie ok. 13,3 mln złotych. Teraz wiadomo, że pieniędzy będzie więcej. Wszystko przez to, że środki na inwestycję przewidywane są w euro.

- Słaba pozycja złotówki powoduje, że przelicznik będzie dla nas korzystny. To akurat pozytwny aspekt panującego kryzysu - mówi wicestarosta.

Z kolei hala, która przypominać będzię tę zbudowaną przy ZS nr 3, kosztować ma w granicach 4,5 mln złotych.

DELEGACJA Z PERUGII

W minionym tygodniu Szczytno odwiedziła delegacja składająca się z przedstawicieli włoskiej prowincji Perugia. Włosi, którzy są partnerami województwa warmińsko-mazurskiego w realizacji projektu, gościli w siedzibie starostwa oraz zwiedzali Zespół Szkół nr 2. Wśród gości z Włoch znaleźli się reprezentanci lokalnych przedsiębiorców, szkolnictwa zawodowego oraz środowiska akademickiego. Zapoznali się oni m. in. z funkcjonowaniem szkół średnich w powiecie. W trakcie wizyty omawiano także zasady przyszłej współpracy pomiędzy szkołami ze Szczytna i regionu Perugii. Ma ona obejmować wymianę młodzieży oraz warsztaty, których uczestnicy będą mogli wymieniać doświadczenia w dziedzinie gastronomii i hotelarstwa.

(łuk)