W gminie Wielbark dochodzi do przypadków znęcania się nad zwierzętami gospodarskimi. W tym roku odnotowano już dwie takie sytuacje. Lepszy jest za to los psów, które coraz częściej trafiają do adopcji, znajdując nowe domy za granicą lub w dużych miastach.

Dodaj komentarz

Powoli dobiega końca I etap Plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego, którego organizatorami są redakcja „Kurka Mazurskiego” i Starostwo Powiatowe. W tym tygodniu zachęcamy do głosowania na sołtysów z gminy Wielbark. Jednym z nich, już od czterech kadencji, jest Dariusz Kuciński z Kucborka.

Dodaj komentarz

Wielbarscy radni, podobnie jak w latach ubiegłych, podjęli uchwałę o niewyodrębnianiu funduszu sołeckiego na przyszły rok. W zamian burmistrz Grzegorz Zapadka zapowiedział kolejne inwestycje w infrastrukturę społeczną.

Dodaj komentarz

Dwie nowe ulice na osiedlu Hetmańskim w Wielbarku swoich patronów. Zostali nimi król Stefan Batory i hetman Stanisław Jan Jabłonowski.

Dodaj komentarz

Zakład IKEA Industry w Wielbarku zawiesił na dwa tygodnie produkcję. Powodem jest epidemia koronawirusa. - Nasi pracownicy chcieli się czuć bezpieczni – tłumaczy dyrektor zarządzający Anna Gawryszczak. Nadal funkcjonuje dział sprzedaży oraz tartak.

Dodaj komentarz

Zagłodzone i wychudzone zwierzęta odkryła policja na terenie jednego z gospodarstw w Piwnicach Wielkich. Doraźnej pomocy na miejscu udzielił im na koszt gminy Wielbark lekarz weterynarii. Nie wiadomo jednak, czy uda się je uratować.

Dodaj komentarz

Do końca tego roku wszystkie najważniejsze obiekty użyteczności publicznej w Wielbarku zostaną przyłączone do sieci gazowej. Na razie obsługiwać je będzie tymczasowa stacja LNG na ul. Kopernika, ale w ciągu kolejnych kilku lat na ul. Przemysłowej powstanie nowa, większa od niej dziesięć razy. - Pozwoli ona na zasilenie w gaz prawie wszystkich chętnych w mieście – zapowiada burmistrz Grzegorz Zapadka.

Dodaj komentarz

Wałęsająca się po drogach psy są zmorą mieszkańców sołectwa Olędry. Sołtys Lidia Piórkowska apeluje do władz gminy o podjęcie w tej sprawie stosownej uchwały. Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Kwiatkowski radzi, by każdy taki przypadek zgłaszać policji.

Dodaj komentarz

Były długoletni przewodniczący Rady Gminy Wielbark Andrzej Kimbar wszedł do wojewódzkiego komitetu wyborczego kandydata na prezydenta Szymona Hołowni. - Poparcie człowieka niezwiązanego z żadnym ugrupowaniem politycznym jest dziś jedynym rozsądnym rozwiązaniem – przekonuje samorządowiec.

Dodaj komentarz

Ferie 2020 dobiegły końca. Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku w czasie wolnym od nauki szkolnej zorganizował szereg warsztatów tematycznych oraz zajęć dla dzieci i młodzieży.

Dodaj komentarz

Trzy zabytkowe kamienice przy ul. Jagiełły 13, 15 i 17 w Wielbarku zyskają w tym roku nowe dachy. Inwestycję sfinansuje gmina w ramach programu rewitalizacji. W dalszej kolejności zostanie też wykonana zewnętrzna elewacja tych stojących w centrum miasta budynków.

Dodaj komentarz

W sesjach Rady Miejskiej w Wielbarku uczestniczy ostatnio coraz mniej sołtysów. To nie podoba się burmistrzowi Grzegorzowi Zapadce, który zwrócił na to uwagę podczas ostatnich w minionym roku obrad.

Dodaj komentarz

Minorowe nastroje towarzyszyły uchwalaniu budżetu gminy Wielbark na 2020 rok. Burmistrz Grzegorz Zapadka przewiduje, że sytuacja samorządów, wskutek polityki państwa, będzie się pogarszać. Wszystko przez to, że rząd nakłada na nie coraz więcej zadań, w ślad za czym nie idzie zwiększanie dochodów.

Dodaj komentarz

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Wielbarku jako jedyny zgłosił swoją ofertę w przetargu na odbiór i transport odpadów z nieruchomości zamieszkałych w gminie.

Dodaj komentarz

Na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku, Święty Mikołaj zawitał do Wielbarka. Przybył na saniach wraz ze Śnieżynką, w asyście druhów z wielbarskiej OSP.

Dodaj komentarz

Już po raz dziesiąty Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku zorganizował Przegląd Kolędvi Pastorałek „Kantyczki 2019”, w którym wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych w Łatanej Wielkiej, Wielbarku i Zabielach oraz przedstawiciele GOK-u w Wielbarku.

Dodaj komentarz

Bardzo słabe wyniki na egzaminie z języka angielskiego zanotowali uczniowie ósmych klas i gimnazjaliści z gminy Wielbark. Są one znacząco gorsze od średniej krajowej i wojewódzkiej.

Dodaj komentarz

Komunalne zasoby mieszkaniowe gminy Wielbark są w słabym stanie technicznym. Wykonywane w nich remonty obejmują jedynie najpilniejsze prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom.

Dodaj komentarz

Wielbark idzie śladem Jedwabna i rozpoczyna gazyfikację. Jako pierwsze z niebieskiego paliwa skorzysta przedszkole samorządowe, w którym dotychczasowe ogrzewanie olejowe zostanie zastąpione gazowym. Potem przyjdzie pora na kolejne gminne instytucje oraz indywidualnych mieszkańców.

Dodaj komentarz

Rząd, tak jak Zagłoba, podarował ludziom nie swoje pieniądze. Słusznie, że je dał, ale jednocześnie zabrał samorządom, czyli nam – uzasadniał konieczność podniesienia stawek podatku od nieruchomości burmistrz Wielbarka Grzegorz Zapadka.

Dodaj komentarz