SZCZYTNO – miasto zagrożone zapaścią

Szerokim echem odbił się zamieszczony w poprzednim numerze „Kurka” artykuł Krzysztofa Połukorda dotyczący prognoz naukowców z Polskiej Akademii Nauk. Wynika z nich, że Szczytno znajduje się w gronie 122 średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze i zagrożonych zapaścią.

Autor artykułu określił przyczyny tego stanu i podał swoje recepty na ożywienie gospodarcze miasta. To spotkało się z licznymi komentarzami, także krytycznymi. Poniżej zamieszczamy jeden z nich i odpowiedź Krzysztofa Połukorda.

GDZIE JEST OBWODNICA SZCZYTNA?

Gdzie jest obwodnica Szczytna?
Drogi do Szczytna (jak i w samym mieście) wymagają poprawienia geometrii i nośności, nowych rozwiązań

Kto jak kto, ale pan, panie Połukord, powinien wiedzieć, że najważniejszym warunkiem do spełnienia, aby Szczytno ruszyć gospodarczo, jest wyremontowanie i gruntowna przebudowa choćby jednej drogi krajowej łączącej Szczytno z drogami S7, DK51 lub 16. Już teraz przedsiębiorcy budują nowe zakłady, Gdzie? W Nidzicy, Olsztynku, Olsztynie, Ostródzie, Biskupcu czy Mrągowie. Dlaczego tam? Bo tam są bardzo dobre drogi i wspaniałe warunki logistyczne. Ludzie, weźcie mapę, mazakiem zakreślcie sobie na kolorowo drogi łączące wymienione wyżej miasta i otrzymacie odpowiedź, gdzie leży Szczytno i jakie nasze miasto ma połączenia drogowe. Słabe, wąskie, kręte o niewielkiej nośności dróżki (nacisk na oś). Czy któraś z dróg krajowych lub wojewódzkich ma wymaganą nośność 11,5 tony? Ba, one nie mają 8 ton nośności. Pisze pan o potrzebnych miastu firmach logistycznych :))) Jak tu, do Szczytna, ma dotrzeć ciągnik z naczepą do wspomnianej przez pana firmy logistycznej?

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.