Gminy Szczytno, Świętajno i Pasym – to miejsca w powiecie szczycieńskim, w których żyje się najlepiej. Tak wynika z opracowanego przez naukowców Polskiej Akademii Nauk najnowszego rankingu „Gmina Dobra do Życia”.

Gdzie żyje się nam najlepiej
Najwyżej w rankingu, z 48. na 25. miejsce, awansowała gmina Pasym. Na zdjęciu plaża ośrodka Kalwa, często odwiedzana przez miejscowych i turystów w okresie letnim

Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia”. Przy współpracy z naukowcami z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk został opracowany na podstawie 63 wskaźników pokazujących jakość życia we wszystkich 2477 gminach w Polsce. Zbadano m.in. dostępność zieleni, walory estetyczne krajobrazu oraz zanieczyszczenie środowiska. Autorzy raportu przyjrzeli się też budżetom gmin, w tym wydatkom inwestycyjnym oraz jakości dróg, sieci wodociągów i kanalizacji. W określaniu jakości życia wzięto też pod uwagę poziom edukacji, liczbę żłobków i przedszkoli, a nawet zasoby bibliotek. Wszystkie wskaźniki po przeliczeniu dały Wskaźnik Jakości Życia, a jego wartość stała się podstawą lokaty w rankingu – im wyższa, tym wyższe miejsce.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.

Prof. dr hab.Przemysław Śleszyński,

współautor rankingu „Gmina Dobra do życia”:

- Jakość życia to jest coś, co nas otacza, coś w czym żyjemy i chcemy, żeby ta jakość życia była jak najlepsza. Dlatego w tym wskaźniku syntetycznym znalazło się spektrum tego, w czym żyjemy. Gdzieś musimy mieszkać, gdzieś musimy albo chcemy pracować, uczymy się, wypoczywamy, przemieszczamy się pomiędzy tymi różnymi miejscami naszej aktywności, więc wskaźnik stara się być czymś uniwersalnym, kompleksowym.

Nagrody za najwyższą jakość życia wręczyła redaktor naczelna Serwisu Samorządowego PAP Anna Banasik w pięciu kategoriach: miasta na prawach powiatu, strefy podmiejskie miast na prawach powiatu, gminy z siedzibą powiatu, gminy miejskie i gminy miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców, gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców.