Klamka zapadła. Od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie nie pójdą już do gimnazjum. Nastąpi powrót do ośmioletniej szkoły powszechnej i czteroletniego liceum. Szczycieńscy włodarze mają na ten temat podzielone zdania.

Gimnazja do likwidacji

NIE JESTEŚMY PRZYGOTOWANI

Zmiana w systemie oświaty, jak tłumaczy minister edukacji Anna Zalewska, podyktowana jest dobrem licealistów. Według niej są oni źle przygotowywani do studiów, bowiem trzyletnie liceum bardziej przypomina kurs przygotowawczy do matury niż szkołę. Zdania na ten temat są podzielone. Spora część środowiska pedagogicznego uważa, że wystarczyłoby w takim razie wydłużyć liceum do czterech lat, nie likwidując gimnazjów. Rozbieżne opinie mają też przedstawiciele samorządów, pod które podlegają szkoły podstawowe i gimnazja.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.