Siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 1 w Szczytnie została zmieniona. Z budynku MOS-u przy ul. Śląskiej przeniesie się do pobliskich warsztatów Zespołu Szkół nr 1.

Głosowanie w warsztatach

Wyborcy korzystający z lokalu mieszczącego się w budynku MOS-u od dawna już skarżyli się na panującą w nim ciasnotę. Problem miały też osoby starsze i niepełnosprawne, mające trudności z pokonaniem schodów wiodących do pomieszczenia. Sygnały w tej sprawie docierały m.in. do miejskich radnych. W minionym tygodniu podjęli oni uchwałę dotyczącą zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 1. Została ona przeniesiona do lokalu warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Śląskiej 14. Władze miasta zapewniają, że po przeprowadzonej niedawno modernizacji spełnia on wszelkie wymogi, w tym te związane z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obwód nr 1 obejmuje ulice: Bursztynową, Ciasną, Gizewiusza, Jantarową, Jaśminową, Klasztorną, Mrongowiusza, Kujawską, Mazurską, Drzymały, Reja, Miodową, Piaskową, Podgórną, Pomorską, Suwalską, Sybiraków, Śląską, Tęczową, Kętrzyńskiego, Wołyńską oraz Wrzosową.

(kee)