Redakcja „Kurka Mazurskiego” wraz ze starostwem powiatowym rozpoczęła X edycję Plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego. W tym tygodniu zachęcamy do głosowania na kandydatów w gminy Jedwabno. Sołectwa, których przedstawiciele zajmą I, II i III miejsca, otrzymają od odpowiednio 3, 2 i 1 tys. złotych.

Głosujemy na swoich sołtysów
Wyboru na bieżącą kadencję w marcu 2015 r. sołtysom z gminy Jedwabno gratulowali wójt Sławomir Ambroziak i przewodnicząca rady Elżbieta Brzóska

Nasz Plebiscyt jak co roku składa się z dwóch etapów. W pierwszym czytelnicy mogą głosować na wszystkich sołtysów z terenu powiatu, wpisując nazwisko swojego faworyta na zamieszczonym w „Kurku” kuponie. W ten sposób wyłonimy finałową piętnastkę. Znajdzie się w niej po dwóch przedstawicieli poszczególnych gmin, którzy otrzymają największą liczbę głosów (wyjątek stanowi największa w powiecie gmina Szczytno reprezentowana przez trzech sołtysów). Spośród nich w drugim etapie czytelnicy wybiorą tegorocznego Supersołtysa. Sołectwo, którego przedstawiciel zajmie I miejsce otrzyma od starosty nagrodę w wysokości 3 tys. zł, II miejsce – 2 tys. zł i III miejsce – 1 tys. złotych.

W tym tygodniu zachęcamy do głosowania na kandydatów z gminy Jedwabno. Składa się ona z 17 sołectw. W bieżącej kadencji wśród sołtysów dominują tam kobiety. Jest ich aż 10. Jednak w poprzednich edycjach naszego Plebiscytu największy sukces wśród reprezentantów gminy odniosła nie przedstawicielka płci pięknej, lecz były już sołtys Nart, Janusz Gębczyński. Wygrał on dwukrotnie, w 2012 i 2014 r. Czy w tym roku gmina Jedwabno znów będzie miała swojego Supersołtysa? To zależy tylko od mieszkańców. Tymczasem do redakcji „Kurka” spływają już pierwsze kupony. Najszybciej głos na sołtys Jerutek Karolinę Ślubowską oddała mieszkanka tej miejscowości pani Mariola.

(ew)

GMINA JEDWABNO:   Brajniki – Marzena Orczyk, Burdąg – Magda Gąsiorowska, Czarny Piec – Jan Białoszewski, Dłużek – Piotr Bera, Jedwabno – Klaudia Jędrzejczyk, Kot – Aleksandra Merchel, Lipniki – Halina Jaśniewicz, Małszewo – Jarosław Pokrzywnicki, Narty – Barbara Kakowska, Nowe Borowe – Tadeusz Bajurko, Nowy Dwór – Danuta Trzcińska, Piduń – Maria Pyrzanowska, Rekownica – Stanisław Kaczmarczyk, Szuć – Jerzy Niksa, Waplewo – Adam Szewczyk, Witowo – Halina Salamońska, Witówko – Sylwia Salamońska.