Chociaż zaplanowane w ubiegłym roku inwestycje w gminie Dźwierzuty udało się zrealizować niewiele więcej niż w połowie, to wójt Szydlik z realizacji budżetu jest zadowolona, podobnie jak wszyscy radni. Ich przewodniczący ogólny stan gminy ocenia na „czwórkę”.

Gmina na
Przewodniczący Arkadiusz Nosek gratulował wójt Mariannie Szydlik uzyskania absolutorium i wotum zaufania/fot.  UG Dźwierzuty

INWESTYCJE LEDWIE W POŁOWIE

Samorządowcy z Dźwierzut podsumowali w minionym tygodniu wykonanie ubiegłorocznego budżetu gminy. Dochody wyniosły 40,8 mln zł, w tym dochody własne – 13,7 mln zł (33,6% ogółu dochodów). Wydatki sięgnęły 42 mln zł, z czego 5,8 mln zł (14%) przeznaczono na zadania majątkowe. To zaledwie 58% zakładanego planu. Wpływ na to – zdaniem wójt Marianny Szydlik – miały „ograniczenia związane z istniejącą sytuacją geopolityczną w Polsce i na świecie oraz problemami związanym z wyłonieniem wykonawców”. Główną inwestycją, której nie udało się zrealizować była budowa gminnych oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w Popowej Woli i Grodziskach, na które to zadanie zapisano w budżecie 2,6 mln zł. W tej sytuacji do największych inwestycji, które udało się w 2022 roku wykonać należały: I etap budowy przedszkola w Orzynach (1,2 mln zł), termomodernizacja budynku GOK-u (835 tys. zł), przebudowa drogi gminnej w Stankowie (792 tys. zł), I etap rozbudowy budynku OSP w Dźwierzutach (298 tys. zł) i adaptacja budynku dawnej szkoły na ŚDS w Dźwierzutach (210 tys. zł).

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.