Zatrudniony dotychczas w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie Adam Cudak wygrał konkurs na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie. Komisja konkursowa pod przewodnictwem sekretarz gminy Jolanty Drężek uznała, że posiada on odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe dające gwarancję należytego wykonywania zadań przypisanych do tego stanowiska.

GOK z nowym dyrektorem
Adam Cudak jest znany mieszkańcom Szczytna i nie tylko z występów w zespole In Taberna

Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie został ogłoszony z rocznym poślizgiem. W lipcu ubiegłego roku pełniący dotychczas tę funkcję Jerzy Pałasz przeszedł na emeryturę, ale z powodu pandemii nie przeprowadzono procedury mającej wyłonić jego następcę. Obowiązki dyrektora GOK-u na ten czas powierzono jednej z pracownic tej placówki, Dominice Wyszyńskiej z Burdąga.

Konkurs na dyrektora ogłoszono dopiero w tym roku. W ramach postępowania wpłynęły cztery oferty spełniające wymogi formalne. Wśród zgłoszonych kandydatów znaleźli się: wspomniana już Dominika Wyszyńska, Małgorzata Graczyk z Dłużka, Adam Cudak ze Szczytna oraz Rafał Szumny z Lipowca.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.