Koła Gospodyń Wiejskich z Rozóg, Szuci, Linowa i Gawrzyjałek otrzymają dotacje w ramach tegorocznej edycji konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”. Łącznie dofinansowanie przypadło 22 projektom z województwa.

Gospodynie z dotacjami
Projekt przygotowany przez KGW w Rozogach przewiduje promocję kultury kurpiowskiej m.in. poprzez prezentację strojów ludowych

Wnioskodawcami mogły być gminy wiejskie oraz miejsko – wiejskie z Warmii i Mazur, które nawiązały współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich. Ideą inicjatywy organizowanej przez samorząd województwa było promowanie działań z zakresu modernizacji wsi poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach w regionie.

W sumie na konkurs wpłynęło 51 wniosków, z czego 22 projekty uzyskały dotacje. Spośród nich aż cztery są z powiatu szczycieńskiego.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.