Stawki przyjęte w gminie Szczytno za odbiór śmieci należą do najniższych w powiecie i województwie. To się może jednak wkrótce zmienić.

Grożą nam wysokie podwyżki za śmieci
Wójt Sławomir Wojciechowski: - Robimy wszystko, żeby stawki były u nas jak najniższe, a część mieszkańców zupełnie nie przykłada do tego wagi

Od 1 kwietnia w gminie Szczytno, jak już informowaliśmy, obowiązuje nowy system opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki nie są już uzależnione od liczebności gospodarstwa, a naliczane na każdego mieszkańca w wysokości 20 zł. Ci, którzy mieszkają w budynkach jednorodzinnych i kompostują odpady w przydomowych kompostownikach mają ulgę i płacą tylko 14 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały konieczność złożenia przez mieszkańców nowych deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Musi być w nich zawarta informacja o posiadaniu lub nieposiadaniu  przydomowego kompostownika.

Chociaż termin składania deklaracji minął 10 maja, to do tej pory wpłynęła ich niewiele ponad połowa.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.