Pod hasłem „Grunt to rodzina” w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Jerutach odbyły się w minioną sobotę Gminne Dni Rodziny.

Grunt to rodzina
Dzieci zaprezentowały bogaty program artystyczny

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jerutach Jolanta Fiałkowska, witając wszystkich zgromadzonych na rodzinnym pikniku podkreśliła, że takie spotkania umacniają i integrują rodziny.

Z kolei wójt gminy Świętajno Alicja Kołakowska cieszyła się z reaktywacji tej imprezy. - Rodzina to miejsce, gdzie kształtują się charaktery, postawy; to osoby bliskie, dające poczucie bezpieczeństwa – podkreślała wójt. Bogatą część artystyczną przygotowali uczniowie szkoły w Jerutach oraz jej absolwenci pod opieką nauczycieli. Rozstrzygnięto także plastyczny gminny konkurs na plan szkolnego ogrodu dydaktycznego. Dwa pierwsze miejsca zajęły: Weronika Bruździak z SP w Spychowie oraz Gabriela Pac (SP Jeruty). Trzecie miejsce przypadło Marcinowi Niedźwieckiemu (SP Jeruty), a wyróżnienie otrzymała Julia Rosińska z SP w Kolonii.

Po występach był czas na degustację pyszności, które przygotowali rodzice. Odbyła się także pogadanka z policjantami na temat właściwego zachowania się na drodze, pokaz tresury psa policyjnego oraz zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych ze zwierzęciem.

Na piknik przybyli również strażacy, dzięki czemu chętne dzieci mogły zwiedzić wóz strażacki i lać wodę wężem gaśniczym. Dmuchana zjeżdżalnia, zawody sprawnościowe, stoisko nadleśnictwa, malowanie twarzy dzieciom to atrakcje, z których można było korzystać do woli.

AK